Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych „Wyjdź na pole”

Dzieci i młodzież z kilkudziesięciu gmin województwa małopolskiego mogą spędzać wolny czas w świetlicach podwórkowych, utworzonych przez Chorągiew Krakowską Związku Harcerstwa Polskiego. Projekt powstał dzięki unijnemu wsparciu i będzie realizowany przez 26 miesięcy.

W ramach inicjatywy w regionie powołano sieć 100 świetlic, działających w 34 gminach. Wsparciem zostanie objętych 1500 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat (w każdej placówce 15 dzieci).  Projekt zakładała stworzenie łatwo dostępnego systemu instytucji, świadczących usługi wsparcia rodziny, w których opiekunowie (instruktorzy ZHP i wolontariusze) pracują metodą harcerską.

Wychowanie młodych ludzi przez pracę w małych grupach w ramach wszechstronnego programu, który ma rozbudzić zainteresowania uczestników, będzie stanowić trzon pracy świetlic podwórkowych. Ważnym elementem będzie również nauka przez doświadczanie. Uczestnicy projektu będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, kompetencje społeczne i obywatelskie, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz spędzać czas aktywnie i na świeżym powietrzu.

Jednym z celów projektu jest rozwijanie współpracy z samorządami i szkołami. Na poziomie powiatów działania placówek koordynują Centra Świetlic Podwórkowych, znajdujące się w siedzibach hufców, których przedstawiciele są do dyspozycji rodziców dzieci, dyrektorów szkół i władz samorządowych. W ramach świetlic podwórkowych, młodzi ludzie spotykają się co najmniej raz w tygodniu, przez dwie godziny. Zajęcia opracowano w oparciu o roczne plany, oparte na lokalnej specyfice. Dzieci i młodzież będą brały udział m. in. w grach i zabawach, turniejach zespołowych. Będą zwiedzać swoje miejscowości i ich okolice. Zaplanowano rajdy, wyjazdowe wycieczki i biwaki oraz spotkania z seniorami.

 

 

Na terenie działania Hufca ZHP Andrychów zostało powołanych 12 placówek wsparcia dziennego – Świetlic Podwórkowych w następujących gminach:

 • Świetlica Podwórkowa „Brykające Tygryski 1”, w gminie Andrychów, w miejscowości Andrychów;

 • Świetlica Podwórkowa „Brykające Tygryski 2”, w gminie Andrychów, w miejscowości Andrychów;

 • Świetlica Podwórkowa „Azymut”, w gminie Andrychów, w miejscowości Rzyki-Jagódki;

 • Świetlica Podwórkowa „TyBryk”, w gminie Andrychów, w miejscowości Andrychów;

 • Świetlica Podwórkowa „Uciekające Kurczaki”, w gminie Andrychów, w miejscowości Sułkowice-Łęg;

 • Świetlica Podwórkowa „Co jest?”, w gminie Andrychów, w miejscowości Sułkowice-Łęg;

 • Świetlica Podwórkowa „Jak to?”, w gminie Andrychów, w miejscowości Sułkowice Bolęcina;

 • Świetlica Podwórkowa „What happend?”, w gminie Andrychów, w miejscowości Sułkowice-Łęg;

 • Świetlica Podwórkowa „Pogoria I”, w gminie Andrychów, w miejscowości Andrychów;

 • Świetlica Podwórkowa „Pogria II”, w gminie Andrychów, w miejscowości Andrychów;

 • Świetlica Podwórkowa „Odkrywcy Bergamutów”, w gminie Andrychów, w miejscowości Andrychów;

 • Świetlica Podwórkowa „Baksztag”, w gminie Andrychów, w miejscowości Andrychów.

 

Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych powstała dzięki wsparciu z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

Regulamin Małopolskiej Sieci Świetlic Podwórkowych do pobrania tutaj

Accessibility Toolbar