Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich prowadzi próby na stopnie instruktorskie przewodnika/przewodniczki oraz podharcmistrza/podharcmistrzyni. W skład KSI wchodzą instruktorzy w stopni podharcmistrza i harcmistrza, liczy co najmniej 3 osoby i co najmniej połowę składu Komisji stanowią harcmistrzowie. Komisja opiniuje programy prób na stopnie, a następnie służy pomocą merytoryczną podczas realizacji próby i opiniuje jej realizację, wnioskując o pozytywne przyznanie stopnia, albo zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. Komisja pracuje również z opiekunami prób na stopnie. Do zadań Komisji należy również gromadzenie i upowszechnianie dorobku prób instruktorskich.

  Skład Komisji:

  hm. Ewa Buldończyk

  hm. Ewa Buldończyk

  Przewodnicząca Komisji

  hm. Maria Walkowiak

  hm. Maria Walkowiak

  Z-ca Przewodniczącej

  hm. Maria Liszka

  hm. Maria Liszka

  Sekretarz

  hm. Henryka Jekiełek

  hm. Henryka Jekiełek

  Członkini Komisji

  hm. Dorota Bizoń

  hm. Dorota Bizoń

  Członkini Komisji

  phm. Aleksandra Mikuła

  phm. Aleksandra Mikuła

  Członkini Komisji

  Kontakt:

  KSI: ksi@andrychow.zhp.pl

  Dokumenty do pobrania znajdują się w e-biurze Hufca (Dokumenty – Kształcenie – Komisja Stopni Instruktorskich).

  Prosimy o przesłanie na 20 dni przed zbiórką KSI programu próby wraz z wnioskiem o otwarcie próby, a na 20 dni przed raportu z realizacji próby oraz wniosku o zamknięcie próby na adres: ksi@andrychow.zhp.pl

  Na otwarcie i zamknięcie próby zapraszamy z opiekunem próby.

  Najbliższe zbiórki:

  26 kwietnia, godz. 18:00
  21 maja, godz. 18:00
  14 czerwca, godz. 18:00

   

  Kawiarenka Instruktorska przy KSI:

  14 czerwca, godz. 17:00

  Accessibility Toolbar