Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich prowadzi próby na stopnie instruktorskie przewodnika/przewodniczki oraz podharcmistrza/podharcmistrzyni. W skład KSI wchodzą instruktorzy w stopni podharcmistrza i harcmistrza, liczy co najmniej 3 osoby i co najmniej połowę składu Komisji stanowią harcmistrzowie. Komisja opiniuje programy prób na stopnie, a następnie służy pomocą merytoryczną podczas realizacji próby i opiniuje jej realizację, wnioskując o pozytywne przyznanie stopnia, albo zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. Komisja pracuje również z opiekunami prób na stopnie. Do zadań Komisji należy również gromadzenie i upowszechnianie dorobku prób instruktorskich.

  Skład Komisji:

  hm. Ewa Buldończyk

  hm. Ewa Buldończyk

  Przewodnicząca Komisji

  hm. Maria Walkowiak

  hm. Maria Walkowiak

  Z-ca Przewodniczącej

  hm. Maria Liszka

  hm. Maria Liszka

  Sekretarz

  hm. Henryka Jekiełek

  hm. Henryka Jekiełek

  Członkini Komisji

  hm. Dorota Bizoń

  hm. Dorota Bizoń

  Członkini Komisji

  Kontakt:

  KSI: ksi@andrychow.zhp.pl

  Dokumenty do pobrania znajdują się w e-biurze Hufca (Dokumenty – Kształcenie – Komisja Stopni Instruktorskich).

  Prosimy o przesłanie na 20 dni przed zbiórką KSI programu próby wraz z wnioskiem o otwarcie próby, a na 20 dni przed raportu z realizacji próby oraz wniosku o zamknięcie próby na adres: ksi@andrychow.zhp.pl

  Na otwarcie i zamknięcie próby zapraszamy z opiekunem próby.

  Najbliższe zbiórki:

  22 listopada 2022 godz. 18:00;
  13 grudnia 2022 godz. 18:00;
  27 stycznia 2023 godz. 18:00;
  24 lutego 2023 godz. 18:00;
  21 marca 2023 godz. 18:00;
  25 kwietnia 2023 godz. 18:00;
  30 maja 2023 godz. 18:00

  Kawiarenka Instruktorska przy KSI:
  27 stycznia 2023 godz. 17:00;
  21 marca 2023 godz. 17:00

   

  Accessibility Toolbar