Komenda Hufca

Komenda Hufca wybierana jest przez Zjazd Hufca na czteroletnią kadencję. W jej skład wchodzą minimum 3 osoby, w tym: Komendant Hufca, Skarbnik i osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą.

Obowiązki:

  • określanie organizacji i regulaminy pracy Komendy Hufca;

  • budowanie wspólnoty instruktorskiej oraz wspólnoty podstawowych jednostek organizacyjnych;

  • przyjmowanie planu pracy Hufca, w tym planu kształcenia;

  • zatwierdzanie budżetu Hufca oraz przyjmowanie sprawozdań z jego realizacji;

  • tworzenie warunków do realizacji strategii rozwoju Hufca;

  • wspomaganie, koordynowanie i nadzorowanie pracy gromad, drużyn i innych jednostek Hufca oraz ocenianie ich działalności;

  • podejmowanie uchwał w innych sprawach, wniesionych przez członków Komendy, w granicach jego kompetencji;

  • wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, pozostałe władze naczelne i władze chorągwi.

Skład Komendy:

hm. Maria Walkowiak

hm. Maria Walkowiak

Komendantka Hufca

maria.walkowiak@zhp.net.pl

pwd. Karol Pikoń

pwd. Karol Pikoń

Skarbnik Hufca

karol.pikon@zhp.net.pl

hm. Artur Walkowiak

hm. Artur Walkowiak

Zastępca Komendantki Hufca

a.walkowiak@krakowska.zhp.pl

phm. Izabella Ziółkowska

phm. Izabella Ziółkowska

Członkini Komendy ds. pracy z kadrą i kształcenia

izabella.ziolkowska@zhp.net.pl

hm. Dorota Bizoń HR

hm. Dorota Bizoń HR

Członkini Komendy ds. programowych

dorota.bizon@zhp.net.pl

hm. Maja Pawińska HR

hm. Maja Pawińska HR

Członkini Komendy ds. promocji i wizerunku

maja.pawinska@zhp.net.pl

pwd. Krzysztof Krupnik

pwd. Krzysztof Krupnik

Członek Komendy ds. organizacyjnych

krzysztof.krupnik@zhp.net.pl

Accessibility Toolbar