Komenda Hufca

Komenda Hufca wybierana jest przez Zjazd Hufca na czteroletnią kadencję. W jej skład wchodzą minimum 3 osoby, w tym: Komendant Hufca, Skarbnik i osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą.

Obowiązki:

  • określanie organizacji i regulaminy pracy Komendy Hufca;

  • budowanie wspólnoty instruktorskiej oraz wspólnoty podstawowych jednostek organizacyjnych;

  • przyjmowanie planu pracy Hufca, w tym planu kształcenia;

  • zatwierdzanie budżetu Hufca oraz przyjmowanie sprawozdań z jego realizacji;

  • tworzenie warunków do realizacji strategii rozwoju Hufca;

  • wspomaganie, koordynowanie i nadzorowanie pracy gromad, drużyn i innych jednostek Hufca oraz ocenianie ich działalności;

  • podejmowanie uchwał w innych sprawach, wniesionych przez członków Komendy, w granicach jego kompetencji;

  • wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, pozostałe władze naczelne i władze chorągwi.

Skład Komendy:

hm. Maria Walkowiak

hm. Maria Walkowiak

Komendantka Hufca

maria.walkowiak@zhp.net.pl

pwd. Sebastian Koczur

pwd. Sebastian Koczur

Skarbnik Hufca

sebastian.koczur@zhp.net.pl

hm. Dorota Bizoń HR

hm. Dorota Bizoń HR

Zastępczyni Komendantki Hufca

dorota.bizon@zhp.net.pl

hm. Maja Pawińska HR

hm. Maja Pawińska HR

Zastępczyni Komendantki Hufca

maja.pawinska@zhp.net.pl

phm. Aleksandra Mikuła HR

phm. Aleksandra Mikuła HR

Członkini Komendy ds. pracy z kadrą i kształcenia

aleksandra.mikula@zhp.net.pl

phm. Andrzej Brańka HO

phm. Andrzej Brańka HO

Członek Komendy ds. organizacyjnych

andrzej.branka@zhp.net.pl

Accessibility Toolbar