Andrychów, 3.09.2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.6/20182. Hufiec

2. Hufiec

2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 03.06.2019r. grupę kwatermistrzowską w składzie:

1.Artur Walkowiak – szef grupy

2. Jakub Belak

3. Andrzej Brańka

4. Patryk Sabuda

5 Kacper Zając

6. Alan Stachurski

7. Tomasz Karwala

8. Arkadiusz Mazur

9. Agnieszka Belak

10.Oliwia Belak

11. Nadia Belak

12. Krzysztof Krupnik

13. Karol Pikoń

14. Sebastian Koczur

15. Miłosz Kurek

16. Iwona Szkiłądź

17. Justyna Michalczyk

18. Natalia Lachendro

19. Philip Madeja

20. Mikołaj Andruszczak

21. Weronika Zmaza

22. Szymon Koczur

23. Szymon Kaczmarek

24. Magdalena Mikuła

25. Artur Mrzygłód

26. Zuzanna Majda

27. Gabriela Kwiatkowska

2.3.2. Powołuję z dniem 03.06.2019 r. Zespół HACCP I turnus – w składzie:

– hm. Henryka Jekiełek – szef zespołu

– phm. Izabella Ziółkowska – komendantka

– dh. Beata Sikora – szef kuchni

– dh. Barbara Szymala – magazynierka

2.3.3. Powołuję z dniem 03.06.2019 r. Zespół HACCP II turnus – w składzie:

– hm. Henryka Jekiełek – szef zespołu

– phm. Maria Walkowiak – komendantka

– dh Jolanta Bogacz  – szefowa kuchni

– dh Barbara Szymala – magazynierka

– dh Maria Mieszczak – pielęgniarka

– dh. Katarzyna Wróbel – pielęgniarka

-dh Angelina Czubak – kucharka

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn 2 Andrychowskiego Szczepu Drużyn Wodnych drużynę starszoharcerską „Baksztag” i nadaję jej nr 5.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Mianuję phm. Izabellę Ziółkowską komendantką I turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 24.06.2019 r. do .09.07.2019 r. przez nasz hufiec.

6.1.2. Mianuję phm. Marię Walkowiak komendantką II turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 10.07.2019 r. do 25.07.2019 r. przez nasz hufiec.

Czuwaj!
hm. Artur Walkowiak

Accessibility Toolbar