Andrychów, 21.03.2019r.

 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

 

Rozkaz L.4/2019

 

Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Rozwiązuję Zespół Programowy Hufca i zwalniam z funkcji jego członków:
– hm. Inę Domider – Daciuk
– pwd. Wiktorię Czeladkę
– phm.Maję Pawińską
– dh.Miłosza Kurka

2.3.2. Zwalniam z funkcji członka Komisji Stopni Wędrowniczych phm. Tomasza Osucha

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 lutego 2019r. zamykam próbę ze skutkiem negatywnym następującym druhnom:
Sylwii Karcz, Aleksandrze Bobie, Beacie Szkiłądź, Kornelii Zając, Justynie Forytarz.

 

13. Inne

13.1.Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 25 lutego 2019 roku zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerki Orlej druhnom: Marii Pikoń, Konstancji Książek.

13.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 25 lutego 2019 roku otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy druhnom i druhom: Julii Płużek, Magdalenie Paletko, Karolinie Fryt, Szymonowi Koczurowi, Mikołajowi Książek.

 

Czuwaj!
hm. Artur Walkowiak

 

Accessibility Toolbar