Tradycją harcerzy z ZHP Chorągwi Krakowskiej jest wspólne rozpoczynanie nowego roku harcerskiego od spędzenia weekendu w jednym z miast naszego województwa. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, udało się zorganizować takie przedsięwzięcie.

Tegoroczna Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej odbyła się w Myślenicach pod hasłem „Nie ma lipy!, gdzie w dniach 16-  18 września 2022 roku, 225 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i instruktorów dumnie reprezentowało Hufiec ZHP Andrychów. Wśród ponad 1500 uczestników z całej chorągwi, nasi harcerze wyjątkowo się wyróżniali, ale zanim o tym, dowiedzmy się, co się tam działo.

Skauci brali udział we współzawodnictwie patroli podzielonych na odpowiednie grupy metodyczne, w których działają na co dzień podczas swojej śródrocznej pracy. Zuchy poznały legendę o myślenickiej lipie, ale na swojej drodze napotkali dwóch braci, którzy się o nią pokłócili. Ich zadaniem było wzięcie udziału w grze, zebranie jak największej ilości znaczków, które można było wymienić na informacje… Harcerze natomiast zapoznali się z lokalną kulturą i dawnymi wierzeniami oraz wzięli udział w grze miejskiej, podczas której musieli wykazać się wszechstronną wiedzą, sprytem, pomysłowością i spostrzegawczością. Za wykonanie poszczególnych zadań uczestnicy dostawali kartoniki z literkami, które należało ułożyć w wybrane słowo z przedrostkiem „eko”, a z wszystkich słów utworzono jedne, ogromne scrabble. Harcerze starsi natomiast musieli zmierzyć się z licznymi aktywnościami, podczas których należało się wykazać wiedzą i wyrobieniem harcerskim. Głównym ich celem było skompletowanie legendy o myślenickiej lipce z jej urywków.

Podium we współzawodnictwie patroli zostało zdominowane przez harcerzy z Hufca ZHP Andrychów!
W pionie zuchowym II miejsce zajęła 4 Wodna Gromada Zuchowa „Odkrywcy Bergamutów”. W pionie harcerskim 8 Wodna Drużyna Harcerska „Wanta” zdobyła I miejsce, a mieszany patrol z 1 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „TyBryk” oraz 12 Drużyny Harcerskiej „Na Tropie” zajął III miejsce. U harcerzy starszych również nie obyło się bez wyróżnień. 5 Wodna Drużyna Starszoharcerska „Baksztag” zdobyła I miejsce, a tuż za nimi na II miejscu uplasowała się 1 Drużyna Starszoharcerska „Pomarańczarnia”.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym drużynom i życzymy wielu dalszych sukcesów na harcerskiej ścieżce. Rozpoczęcie roku z taką energią i werwą z pewnością dostarczyło motywacji do dalszego działania!

Bartłomiej Leśniak

Accessibility Toolbar