Rozkaz Komendanta Hufca L.8/2019

Andrychów, 27.06.2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.6/20182. Hufiec

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 czerwca 2019 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Marię Pikoń.

Opiekun próby phm. Maria Walkowiak.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały i dziękuję za dobrze wykonane zadanie w krótkim okresie czasu grupie kwatermistrzowskiej w składzie:

1. Jakub Belak

2. Andrzej Brańka

3. Patryk Sabuda

4 Kacper Zając

5. Alan Stachurski

6. Tomasz Karwala

7. Arkadiusz Mazur

8. Agnieszka Belak

9.Oliwia Belak

10. Nadia Belak

11. Krzysztof Krupnik

12. Karol Pikoń

13. Sebastian Koczur

14. Miłosz Kurek

15. Iwona Szkiłądź

16. Justyna Michalczyk

17. Natalia Lachendro

18. Philip Madeja

19. Mikołaj Andruszczak

20. Weronika Zmaza

21. Szymon Koczur

22. Szymon Kaczmarek

23. Magdalena Mikuła

24. Artur Mrzygłód

25. Zuzanna Majda

26. Gabriela Kwiatkowska

Czuwaj!
hm. Artur Walkowiak

Rozkaz Komendanta Hufca L.7/2019

Andrychów, 3.09.2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.6/20182. Hufiec

2. Hufiec

2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 03.06.2019r. grupę kwatermistrzowską w składzie:

1.Artur Walkowiak – szef grupy

2. Jakub Belak

3. Andrzej Brańka

4. Patryk Sabuda

5 Kacper Zając

6. Alan Stachurski

7. Tomasz Karwala

8. Arkadiusz Mazur

9. Agnieszka Belak

10.Oliwia Belak

11. Nadia Belak

12. Krzysztof Krupnik

13. Karol Pikoń

14. Sebastian Koczur

15. Miłosz Kurek

16. Iwona Szkiłądź

17. Justyna Michalczyk

18. Natalia Lachendro

19. Philip Madeja

20. Mikołaj Andruszczak

21. Weronika Zmaza

22. Szymon Koczur

23. Szymon Kaczmarek

24. Magdalena Mikuła

25. Artur Mrzygłód

26. Zuzanna Majda

27. Gabriela Kwiatkowska

2.3.2. Powołuję z dniem 03.06.2019 r. Zespół HACCP I turnus – w składzie:

– hm. Henryka Jekiełek – szef zespołu

– phm. Izabella Ziółkowska – komendantka

– dh. Beata Sikora – szef kuchni

– dh. Barbara Szymala – magazynierka

2.3.3. Powołuję z dniem 03.06.2019 r. Zespół HACCP II turnus – w składzie:

– hm. Henryka Jekiełek – szef zespołu

– phm. Maria Walkowiak – komendantka

– dh Jolanta Bogacz  – szefowa kuchni

– dh Barbara Szymala – magazynierka

– dh Maria Mieszczak – pielęgniarka

– dh. Katarzyna Wróbel – pielęgniarka

-dh Angelina Czubak – kucharka

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn 2 Andrychowskiego Szczepu Drużyn Wodnych drużynę starszoharcerską „Baksztag” i nadaję jej nr 5.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Mianuję phm. Izabellę Ziółkowską komendantką I turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 24.06.2019 r. do .09.07.2019 r. przez nasz hufiec.

6.1.2. Mianuję phm. Marię Walkowiak komendantką II turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 10.07.2019 r. do 25.07.2019 r. przez nasz hufiec.

Czuwaj!
hm. Artur Walkowiak

Rozkaz Komendanta Hufca L.6/2019

Andrychów, 23.05.2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.6/2018

Podaję do wiadomości wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L5/2019 z dnia 7 maja 2019 roku:

13.Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.2.Pochwały

13.2.1. Dziękuję za zaangażowanie i pomoc przy organizacji wydarzenia „Morze Flag” na Błoniach Krakowskich w dniu 2 maja 2019 roku

Hufiec Andrychów

Andrzej Brańka Artur Mrzygłód

Krzysztof Krupnik Arkadiusz Mazur

Mateusz Zaremba Artur Walkowiak

15.2. Podaję do wiadomości wyniki rywalizacji z Dnia Śniegu oraz XXVI Harcerskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim:

III miejsce Hufiec Andrychów – Puchar Komendanta Hufca Nowy Sącz

XXVI Harcerskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie

Grupa VIII Wędrownicy i Instruktorzy Harcerscy 17 – 25 lat

Stachurski Alan – Hufiec Andrychów 1WDH TYBRYK

15.3.Podaję do wiadomości wyniki gier miejskich z dnia 23.03.2019 r.

b) Gra harcerska

II miejsce patrol „Pogoria” z Hufca Andrychowa

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 4 Wodnej Gromady Zuchowej „ Odkrywcy Bergamutów” pwd. Krolinę Potempę. Dziękuję za rzetelną służbę i życzę dalszych sukcesów.

3.3.2 Mianuję drużynową 4 Wodnej Gromady Zuchowej „ Odkrywcy Bergamutów” dh. Julię Talar. Życzę wielu sukcesów na nowym polu służby.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 maja 2019r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Krzysztofowi Góreckiemu.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1.Udzielam pochwały Instruktorom i Harcerzom, którzy reprezentowali Hufiec na obchodach rocznicy 3 Maja . Dziękuję za Waszą postawę.

Czuwaj!
hm. Artur Walkowiak

Rozkaz Komendanta Hufca L.5/2019

Andrychów, 29.04.2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.5/2018

Podaję do wiadomości wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L.4./2019 z dnia 28 marca 2019r.

11.Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
11.3. Pochwały
11.3.1. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
2.Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:
Chorągiew Krakowska, Hufiec Andrychów: pwd Przemysław Biwgun
Chorągiew Krakowska, Hufiec Andrychów: pwd. Gabriela Gancarczyk

15. Podaję do wiadomości wyniki Plebiscytu „TADEK” na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej 2018
Tytuł Najlepszego Instruktora zHp Chorągwi Krakowskiej 2018 roku w kategorii POMOCNA DŁOŃ – nagroda publiczności
Druhna phm. Izabella Ziółkowska hufiec Andrychów

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1.Zwalniam z funkcji drużynowej 48 DW „Północ” pwd. Karinę Potoczną, dziękuję za rzetelną służbę i życzę dalszych sukcesów.

3.3.2. Mianuję hm. Inę Domider – Daciuk drużynową 48 DW „Północ”. Gratuluję decyzji i życzę wielu sukcesów .

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 28 kwietnia 2019 roku przyjmuję przewodnika Miłosza Kurka w poczet instruktorów ZHP.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1.Udzielam pochwały dh. Mateuszowi Zarembie za zorganizowanie i nadzorowanie nad przebiegiem wart przy Grobie Pańskim.

12.2. Dziękuję wszystkim harcerzom, którzy reprezentowali nasz Hufiec w czasie Rezurekcji w parafii św. Macieja.

13. Inne
Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły Kurs Przewodnikowski „ Do Gwiazd”
Osoby, które ukończyły z wyróżnieniem kurs przewodnikowski „Do gwiazd” 2018-2019
Mateusz Zaremba nr dyplomu 19/pwd/2019
Katarzyna Studnicka 20/pwd/2019
Weronika Głownia 21/pwd/2019
Osoby, które ukończyły kurs przewodnikowski „Do gwiazd” 2018-2019
Paulina Babińska 1/pwd/2019
Agnieszka Kukuła 2/pwd/2019
Mateusz Mizera 3/pwd/2019
Karolina Fryt 4/pwd/2019
Natalia Bizoń 5/pwd/2019
Olga Gieruszczak 6/pwd/2019
Katarzyna Pawińska 7/pwd/2019
Szymon Koczur 8/pwd/2019
Bartłomiej Leśniak 9/pwd/2019
Iwona Szkiłądź 10/pwd/2019
Piotr Szczurkowski 11/pwd/2019
Justyna Michalczyk 12/pwd/2019
Jakub Cinal 13/pwd/2019
Aleksandra Klimczyńska 14/pwd/2019
Magdalena Mikuła 15/pwd/2019
Magdalena Palteko 16/pwd/2019
Karolina Smaza 17/pwd/2019
Szymon Kaczmarek 18/pwd/2019

Osoby, które uczestniczyły w kursie przewodnikowskim „Do gwiazd” 2018-2019
Agnieszka Tupaj 22/pwd/2019
Julia Płużek 23/pwd/2019
Aleksandra Sikora 24/pwd/2019
Julia Talar 25/pwd/2019
Nikola Manda 26/pwd/2019
Julia Pietras 27/pwd/2019
Stanisław Osowski 28/pwd/2019

Czuwaj!
hm. Artur Walkowiak

Rozkaz Komendanta Hufca L.4/2019

Andrychów, 21.03.2019r.

 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

 

Rozkaz L.4/2019

 

Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Rozwiązuję Zespół Programowy Hufca i zwalniam z funkcji jego członków:
– hm. Inę Domider – Daciuk
– pwd. Wiktorię Czeladkę
– phm.Maję Pawińską
– dh.Miłosza Kurka

2.3.2. Zwalniam z funkcji członka Komisji Stopni Wędrowniczych phm. Tomasza Osucha

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 lutego 2019r. zamykam próbę ze skutkiem negatywnym następującym druhnom:
Sylwii Karcz, Aleksandrze Bobie, Beacie Szkiłądź, Kornelii Zając, Justynie Forytarz.

 

13. Inne

13.1.Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 25 lutego 2019 roku zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerki Orlej druhnom: Marii Pikoń, Konstancji Książek.

13.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 25 lutego 2019 roku otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy druhnom i druhom: Julii Płużek, Magdalenie Paletko, Karolinie Fryt, Szymonowi Koczurowi, Mikołajowi Książek.

 

Czuwaj!
hm. Artur Walkowiak

 

Accessibility Toolbar