Rozkaz Komendanta L.13/2019

Andrychów, 17.10.2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.13/2019

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1.Informuję, iż Zjazd Zwykły Hufca Andrychów odbędzie się w sobotę 16 listopada 2019r. o godzinie 9:00 w „Watrze”, ul. Metalowców 10 w Andrychowie.

3.1.2.2. Podaję do wiadomości listę uczestników Zjazdu z głosem decydującym:

Lp.

Stopień, imię i nazwisko

Funkcja

1.

Hm. Artur Walkowiak

Komendant Hufca

2.

Phm. Maria Walkowiak

Z-ca Komendanta Hufca, członek HKSI

3.

Pwd. Katarzyna Rygał

Skarbnik Hufca

4.

Phm. Izabella Ziółkowska

Członek Komendy Hufca ds. pracy z kadrą, Drużynowa

5.

Phm. Maja Pawińska

Członek Komendy Hufca, Komendantka Szczepu

6.

Pwd. Mateusz Kołaczek

Członek Komendy Hufca

7.

Phm. Dorota Bizoń

Członek Komendy Hufca, Drużynowa

8.

Phm. Maria Przybyłowicz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca

9.

Pwd. Lidia Kaspera

Członek Komisji Rewizyjnej Hufca

10.

Pwd. Andrzej Brańka

Kwatermistrz Hufca, Drużynowy

11.

Pwd. Jakub Belak

Drużynowy

12.

Hm. Maria Liszka

Członek HKSI

13.

Pwd. Karol Pikoń

Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca

14.

Pwd. Elżbieta Pikoń

Komendantka Szczepu

15.

Pwd. Przemysław Biegun

Drużynowy

16.

Pwd. Adrianna Kowalczyk

Szefowa Harcerskiego Klubu Ratowniczego Hufca

17.

Hm. Henryka Jekiełek

Członek HKSI

18.

Hm. Ewa Buldończyk

Przewodnicząca HKSI

19.

Hm. Ina Domider

Drużynowa

20.

Pwd. Agnieszka Dudzik

Drużynowa

21.

Pwd. Maria Pikoń

Drużynowa

22.

Dh. Julia Talar

Drużynowa

23.

Dh. Magdalena Paletko

Drużynowa

24.

Dh. Magdalena Mikuła

Drużynowa

25.

Dh. Zuzanna Lipnicka

Drużynowa

26.

Dh. Paulina Babińska

Drużynowa

27.

Pwd. Damian Karczmarz

Przewodniczący Kapituły Naramiennika Wędrowniczego

28.

Dh. Paulina Prus

Drużynowa

29.

Pwd. Sebastian Koczur

Członek Kapituły Naramiennika Wędrowniczego

30.

Dh. Artur Mrzygłód

Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca

31.

Dh. Mateusz Zaremba

Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca

32.

Dh. Konstancja Książek

Drużynowa

33.

Dh. Patryk Sabuda

Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca

34.

Pwd. Aleksandra Mikuła

Członek Kapituły Naramiennika Wędrowniczego

35.

Dh. Iwona Szkiłądź

Drużynowa

36.

Dh. Katarzyna Studnicka

Drużynowa

37.

Pwd. Miłosz Kurek

Członek Zespołu Promocji Hufca

38.

Dh. Bartłomiej Leśniak

Członek Zespołu Promocji Hufca

39.

Dh. Kacper Murzyn

Członek Zespołu Promocji Hufca

40.

Dh. Kacper Zając

Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca

41.

Hm. Grzegorz Pacut

Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego

Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi

Czuwaj!
hm. Artur Walkowiak

Accessibility Toolbar