Zjazd Sprawozdawczy Hufca

Informujemy, że zgodnie Rozkazem Komendanta Hufca L.16/2017, Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Andrychów odbędzie się 17 listopada 2017 r. o godzinie 18:00 w lokalu Hufca przy ul. Metalowców 6 w Andrychowie. 

Lista instruktorów posiadających czynne prawo wyborcze znajduje się w Rozkazie Komendanta Hufca L.16/2017.

Przed Zjazdem zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:
Regulamin obrad Zjazdu Sprawozdawczego;
Porządek obrad Zjazdu Sprawozdawczego;
Sprawozdanie Komendanta i Komendy Hufca.