Zbiórka wyborcza Delegata na 40. Zjazd ZHP

Zgodnie z uchwałą nr 57/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r. muszą się odbyć zbiórki wyborcze w celu wyboru delegatów na 40. Zjazd ZHP.

W związku z powyższym informujemy, że zbiórka wyborcza Delegata na 40. Zjazd ZHP rejonów hufców Kęty i Andrychów odbędzie się 29 września 2017 r. w SP nr 4 w Andrychowie

Przypominamy, że czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) na zbiórce wyborczej mają członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską na dowolnym szczeblu organizacji, a mający przydział służbowy do danego hufca, którzy mają opłaconą składkę członkowską. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) mają instruktorzy, którzy opłacili składki członkowskie oraz mają zaliczoną służbę instruktorską.