Uchwała nr 1/2015

Uchwała nr 1/2015 Komendy Hufca Andrychów im. Szarych Szeregów z dnia 4 września 2015 r.
ws. zwołania zjazdu zwykłego hufca

Na podstawie Statutu ZHP § 48 ust. 4 oraz uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014, a także uchwały nr 20/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r., ustala się

1. Komenda hufca zwołuje zjazd zwykły hufca na dzień 24 października 2015 r.
2. Zobowiązuje się komendanta hufca do umieszczenia w rozkazie Informacji o zwołaniu zjazdu hufca i jego terminie, a także miejscu, listę uczestników zjazdu z głosem decydującym wraz z pełnioną przez nich funkcją, umieszczenia takiej informacji na stronie internetowej hufca, wywieszenia w siedzibie hufca oraz przekazania do właściwej komendy chorągwi nie później niż na 21 dni przed terminem
3. Zobowiązuje się komendanta hufca do przekazania proponowanego porządku obrad, sprawozdań, materiałów zjazdowych i wnoszonych projektów uchwał uczestnikom zjazdu z głosem decydującym osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu.
4. Komenda hufca zobowiązuje komendanta hufca do powołania zespołu ds. przygotowania zjazdu hufca do końca września br.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.