Sprawność na całe życie – WKPP

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy. Wykwalifikowani ratownicy są niezwykle potrzebni w naszym społeczeństwie i właśnie o to stara się zadbać Harcerski Klub Ratowniczy z Hufca ZHP Andrychów, organizując kolejny Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy dla harcerzy ze szkół średnich.

Szkolenie składało się z dwóch zjazdów. Pierwszy z nich odbył się w dniach 13-15 października 2017 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku, natomiast drugi, 20-22 października, w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie. Serdecznie dziękujemy Dyrektorom placówek za udostępnienie miejsca.

Zajęcia na Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy są prowadzone przez specjalistów – wykwalifikowanych Instruktorów Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się teorii na wykładach i pokazach, jednak najwięcej czasu poświęca się na ćwiczenia praktyczne i udzielanie pomocy w profesjonalnie zainscenizowanych symulacjach. Realizm sytuacji pozwala kursantom oswoić się z tym, jak może naprawdę wyglądać udzielanie pomocy w miejscu zdarzenia. Zdobyta wiedza i umiejętności zostały podsumowane zaliczeniem w drugi weekend kursu.

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy to nie tylko dwudziestu trzech nowych, wykwalifikowanych Ratowników Związku Harcerstwa Polskiego. To przede wszystkim sprawność na całe życie. To zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy, z którą absolwenci kursu wyjdą w świat spełniając dewizę wędrowniczą: wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj.

odkr. Bartłomiej Leśniak,
phm. Maja Pawińska