Spotkanie KSI

Najbliższe posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
odbędzie się we środę – 15 marca,

 

o godz. 18:30 w siedzibie naszego hufca.

 

Przypominamy Wam o terminowym (do 3 dni przed planowanym spotkaniem)
przesłaniu odpowiednich dokumentów do HKSI