Spotkanie KSI

Najbliższe spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się 24 października 2017 r. w lokalu Hufca przy ul. Metalowców 6. 

Zainteresowanym przypominamy, że zgodnie z Regulaminem HKSI każda próba powinna być wysłana do HKSI 7 dni przed spotkaniem, a każde sprawozdanie z realizacji próby 5 dni przed. 

Próby i sprawozdania można wysyłać do Zastępcy Przewodniczącej HKSI na adres e-mailowy: marlenka.57@interia.pl.