Rozliczenie podatku za 2016 rok

1_przod

Szanowni Państwo!

 

Rozpoczyna się okres rozliczeń podatkowych za rok 2016. Każdy z podatników, o których mowa poniżej ma możliwość przekazania 1% swojego podatku za ubiegły rok na rzecz organizacji pożytku publicznego. W imieniu zuchów i harcerzy Naszego Hufca zachęcamy aby Państwo wsparli działalność wychowawczą prowadzoną przez Hufiec ZHP Andrychów i wszystkie jemu podległe jednostki. Przekazanie 1% podatku tak naprawdę nic nie kosztuje, ale może pomóc nam w codziennej pracy, za co z góry dziękujemy.

Kto może przekazać 1% podatku OPP?

1. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

2. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,

3. Podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Co dzieje się z otrzymanymi środkami z 1%?

1. Dofinansowujemy śródroczną pracę z dziećmi gromad zuchowych, drużyn harcerskich i innych jednostek organizacyjnych,

2. Dofinansowujemy imprezy przez nas organizowane skierowane zarówno do harcerzy, jak też wszystkich andrychowian, takie jak: Dzień Harcerski, czy przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

3. Przeznaczamy je na dofinansowanie obozów dla najuboższych dzieci – by brak pieniędzy nie był czynnikiem decydującym o tym, że dziecko pracujące przez cały rok z drużyną nie pojedzie na wspólny obóz,

4. Szkolimy kadrę – bo dobrze wyszkolona kadra jest gwarantem bezpiecznej i wartościowej przygody Waszych dzieci,

5. Remontujemy i zakupujemy sprzęt obozowy, biwakowy i szkoleniowy,

6. Dofinansowujemy biwaki i rajdy harcerskie,

7. Kupujemy materiały programowe do pracy śródrocznej,

8. Przygotowujemy nowe programy wychowawcze,

9. Przeznaczamy na inne działania, które będą zmierzać do lepszego wychowania dzieci zrzeszonych w naszym hufcu.

Jak można przekazać 1% podatku ?

KROK 1 – ustalić wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy (w ramach PIT-u rocznego).

KROK 2 – wypełniamy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym:
W sekcji H wpisujemy odpowiednio kolejne informacje:
1) w polu 124. numer KRS: 0000273492

2)w polu 125. kwotę wyliczoną, nie większą niż 1 procent naszego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

3) w polu 126. Cel szczegółowy 1 %:

ZHP Andrychów / ………………………………. (nazwa szczepu, drużyny lub gromady na rzecz której chcemy przekazać nasz 1%)

KROK 3 – Urząd Skarbowy przekazuję kwotę 1% na konto Chorągwi Krakowskiej ZHP, a Chorągiew przesyła ją dalej do Hufca ZHP Andrychów.

Na wszelkie pytania odpowiedzą Państwu

Instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego

Infolinia „1% dla ZHP”: 0 801 800 114

e-mail: info@1procent.pl lub www.1procent.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]