Rozkaz specjalny L.2/2017

Andrychów, 20.03.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

„Idzie noc, słońce już
Zeszło z gór, zeszło z mórz, zeszło z pól,
W cichym śnie, spocznij już,
Bóg jest tuż, Bóg jest tuż …”

Rozkaz specjalny L.2/2017

Druhny i Druhowie,
Podaję do wiadomości, że w dniu 18.03.2017r. na Wieczną Wartę odszedł Druh phm. Andrzej Komendera, wieloletni Instruktor Hufca ZHP Andrychów, dawny Kwatermistrz Hufca oraz członek Komendy Hufca w latach 2000 do 2004 i 2010 do 2011r. W związku z tym ogłaszam żałobę do 3 kwietnia 2017r. i proszę odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn, okryć kirem sztandary harcerskie oraz nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

Druh Andrzej często kojarzony z Mrzeżynem pozostanie w naszej pamięci jako oddany Instruktor i współorganizator wielu obozów harcerskich.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak