Rozkaz Specjalny L.1/2017

Andrychów, 03.01.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

„Idzie noc, słońce już
Zeszło z gór, zeszło z mórz, zeszło z pól,
W cichym śnie, spocznij już,
Bóg jest tuż, Bóg jest tuż …”

Rozkaz specjalny L.1/2017

Druhny i Druhowie,
Podaję do wiadomości, że w dniu 30.12.2016 na Wieczną Wartę odeszła Druhna Hm. Krystyna Kubik, wieloletnia Instruktorka Hufca ZHP Andrychów, dawna Drużynowa XIX Drużyny Harcerskiej Czarno Czarni w Rzykach, dawna Komendanta Szczepu w Rzykach, a obecnie Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich naszego Hufca, a także Członkini Komisji Rewizyjnej Hufca. W związku z tym ogłaszam żałobę do 15 stycznia i proszę odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn, okryć kirem sztandary harcerskie oraz nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

Druhna Krysia pozostanie w naszej pamięci jako niezawodna Instruktorka i wspaniały człowiek.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak