Rozkaz Komendanta Hufca L.6/2016

Andrychów, 08.04.2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.6/2016

2. Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję z dniem 8 kwietnia Zespół Medialny Hufca w składzie:
– dh. Sonia Kurek – szef Zespołu
– dh. Wiktoria Czeladka – członek
– dh. Miłosz Kurek – członek
2.3.2. Odwołuję z funkcji Rzecznika Prasowego hufca dh. pwd. Sonię Kurek.
Dziękuję za rzetelne pełnienie powierzonej funkcji i życzę sukcesów na dalszej drodze instruktorskiej.

13. Inne
Na wniosek Komisji Stopni i Naramiennika Wędrowniczego z dnia 5 kwietnia 2016 roku:
– otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy druhowi Kacprowi Murzynowi,
– zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na naramiennik wędrowniczy druhnom i druhom:
Aleksandrze Mikule i Patrykowi Sabudzie,
– otwieram próbę na stopień harcerki Orlej dh. Aleksandrze Mikule,
– zamykam próbę na stopień Harcerza orlego druhowi Andrzejowi Brańce.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak