Rozkaz Komendanta Hufca L.4/2016

Andrychów, 20.02.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.4/2016

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej chciałbym życzyć wszystkim zuchom, harcerzom oraz instruktorom umiejętności dostrzegania drugiego człowieka, znalezienia na swoim harcerskim szlaku przyjaciół, ale także umiejętności patrzenia szerzej, daleko poza horyzont. Niech napotkani ludzie będą dla nas okazją do nawiązania nowych znajomości, niech zdarzenia i przygody jakie na nas czekają będą okazją do stawania się lepszymi w naszym codziennym życiu. Uśmiechajmy się do siebie nawzajem, bo każdy uśmiech jest szansą na dla nas i drugiego człowieka do stawania się lepszymi.

2. Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Zwalniam kadrę Kursu Przewodnikowskiego „Do gwiazd”
Komendant kursu – hm. Mariusz Siudek- BOKK 791/2014
z-ca komendanta ds. programowych – hm. Ewa Siudek
z-ca komendanta ds. organizacyjnych – phm. Izabella Ziółkowska
szef biura – phm. Ina Domider
Dziękuję za przygotowanie i zrealizowanie kursu. Głęboko wierzę, że dzięki zdobytej wiedzy wielu młodych harcerzy świadomie i odpowiedzialnie, z dużym zaangażowaniem i radością będzie pracowało na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam phm. Izabellę Ziółkowską komendantką zimowiska „ W nieziemskiej krainie”, organizowanego na Polanie Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 23 – 26 .01.2016 r.
6.1.2. Zwalniam pwd. Katarzynę Rygał kwatermistrzem zimowiska „ W nieziemskiej krainie”, organizowanego na Polanie Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 23 – 26 .01.2016 r.
6.1.3. Zwalniam phm. Izabellę Ziółkowską komendantką zimowiska „Kursu Przewodnikowskiego – „Do Gwiazd” organizowanego na Polanie Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach: 26.01. – 31.01. 2016 r.
6.1.4. Zwalniam pwd. Katarzynę Rygał kwatermistrzem zimowiska „Kursu Przewodnikowskiego – „Do Gwiazd” organizowanego na Polanie Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach: 26.01. – 31.01. 2016 r.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16.02.2016 otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:
– dh. Aleksandrze Mikule
– dh. Justynie Forytarz
– dh. Konstacji Książek
– dh. Zuzannie Gracy

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Udzielenie pochwały:
12.1.1 Udzielam pochwały za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przewodnikowskiego następującym Druhnom:
– dh. phm. Izabelli Ziółkowskiej
– dh. phm. Inie Domider

13. Inne
13.1 Ukończenie kursu przewodnikowskiego
13.1.1. Podaję do wiadomości, że kurs przewodnikowski organizowany przez nasz hufiec z wyróżnieniem ukończyli:
1. dh. Justyna Forytarz
2. dh. Aleksandra Mikuła
3. dh. ALeksandra Pietras
4. dh. Karina Potoczna
Ukończyli:
1. dh. Zuzanna Graca
2. dh. Konstancja Książek
3. dh. Karolina Potempa
4. dh. Paulina Prus
5. dh. Klaudia Oboza
6. dh. Karol Mikołajko
7. dh. Maciej Piekarski
8. dh. Przemysław Biegun
9. dh. Mateusz Domider
10. dh. Artur Mrzygłód
11. dh. Kacper Murzyn
12. dh. Małgorzata Lelek – Hufiec Podkrakowski
13. dh. Weronika Żak – Hufiec Podkrakowski

Uczestniczyli:
1. dh. Wiktoria Fujawa
2. dh. Mikołaj Duszyk
3. dh. Paulina Babińska

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak