Rozkaz Komendanta Hufca L.3/2016

Andrychów, 09.02.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.3/2016

2. Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję z dniem 9 lutego 2016 roku Zespół Kwatermistrzowski w składzie:
– phm. Andrzej Komendera – szef zespołu
– Michał Powroźnik – członek zespołu
– Łukasz Talar – członek zespołu
Dziękuję za dotychczasową służbę i życzę dalszych sukcesów na harcerskim szlaku.
2.3.2. Rozwiązuję z dniem 9 lutego 2016 roku Zespół Kształceniowy Hufca w składzie:
– phm. Rafał Talar – szef zespołu
– phm. Marcin Ziółkowski – członek zespołu
– phm. Dorota Bizoń – członek zespołu
– pwd. Adrianna Kowalczyk – członek zespołu
Dziękuję za dotychczasową służbę i życzę dalszych sukcesów na harcerskim szlaku.
2.3.3. Powołuję Zespół Kwatermistrzowski Hufca w składzie:
– dh. Andrzej Brańka – szef zespołu
– dh. Patryk Sabuda – członek zespołu
– pwd. Tomasz Gondko – członek zespołu
– dh. Artur Mrzygłód – członek zespołu
2.3.4. Powołuję Zespół ds. Promocji Hufca w składzie:
– phm. Kinga Kurzyniec – szef zespołu
– dh. Piotr Węgliński – członek zespołu
– dh. Paulina Bury – członek zespołu
– dh. Alan Stachurski – członek zespołu
– dh. Kacper Murzyn – członek zespołu

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Podaję do wiadomości ,że 32 drużyna harcerska ”What Happend?” przyjmuje status 32 drużyny starszo-harcerskiej „What Happend?”

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak