Rozkaz Komendanta Hufca L.2/2016

Andrychów, 19.01.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.2/2016

2. Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 19 stycznia 2016 r. kadrę Kursu Przewodnikowskiego „Do gwiazd” Komendant kursu – hm. Mariusz Siudek- BOKK 791/2014
z-ca komendanta ds. programowych – hm. Ewa Siudek
z-ca komendanta ds. organizacyjnych – phm. Izabella Ziółkowska
szef biura – phm. Ina Domider

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję phm. Izabellę Ziółkowską komendantką zimowiska „ W nieziemskiej krainie”, organizowanego na Polanie Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 23 – 26 .01.2016 r.
6.1.2. Mianuję pwd. Katarzynę Rygał kwatermistrzem zimowiska „ W nieziemskiej krainie”, organizowanego na Polanie Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 23 – 26 .01.2016 r.
6.1.3. Mianuję phm. Izabellę Ziółkowską komendantką zimowiska „Kursu Przewodnikowskiego – „Do Gwiazd” organizowanego na Polanie Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach: 26.01. – 31.01. 2016 r.
6.1.4. Mianuję pwd. Katarzynę Rygał kwatermistrzem zimowiska „Kursu Przewodnikowskiego – „Do Gwiazd” organizowanego na Polanie Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach: 26.01. – 31.01. 2016 r.

13. Inne
Na wniosek Komisji Stopni i Naramiennika Wędrowniczego z dnia 15 stycznia 2016 roku
– otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy druhnom i druhom: Aleksandrze Mikule, Alanowi Stachurskiemu, Patrykowi Sabudzie;
– zamykam z wynikiem pozytywnym próby naramiennika wędrowniczego druhnom i druhom: Krzysztofowi Gilkowi, Aleksandrze Pietras;
– zamykam z wynikiem negatywnym próbę naramiennika wędrowniczego druhnie Aleksandrze Bobie; – otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie Aleksandrze Pietras;
– otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej druhnie pwd. Mai Pawińskiej;

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak