Rozkaz Komendanta Hufca L. 20/2016

Andrychów, 27.12.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L. 20/2016

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny Gromadzie Zuchowej „Strażnicy Marzeń” działającej w Roczynach.
3.2.2. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca Drużynę Wędrowniczą „Kim jestem?” i nadaję jej numer 444.
3.2.3. Rozwiązuję z dniem 27.12.2016 7 Drużynę Harcerską „Kto to?”, która działała w Sułkowicach Bolęcinie.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję dh. Konstancję Książek drużynową Próbnej Gromady Zuchowej „Strażnicy Marzeń”. Życzę wielu sukcesów.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 7 Drużyny Harcerskiej „Kto to?” pwd. Sebastiana Koczura i dziękuję za pracę z drużyną. Życzę wielu sukcesów w działaniach na nowych polach służby harcerskiej.
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 32 Drużyny Starszoharcerskiej „What happend?” dh. Paulinę Bury i dziękuję za pracę z drużyną. Życzę wielu sukcesów w działaniach na nowych polach służby harcerskiej.
3.3.4. Mianuję dh. Wiktorię Fujawę drużynową 32 Drużyny Starszoharcerskiej „What happend?”. Życzę wielu sukcesów.
3.3.5. Zwalniam z funkcji drużynowej 4 Gromady Zuchowej „Odkrywcy Bergamutów” phm. Darię Skęczek i dziękuję za pracę z gromadą. Życzę wielu sukcesów w działaniach na nowych polach służby harcerskiej.
3.3.6. Mianuję dh. Karolinę Potempę drużynową 4 Gromady Zuchowej „Odkrywcy Bergamutów. Życzę wielu sukcesów.
3.3.5. Zwalniam z funkcji drużynowej 48 Drużyny Wędrowniczej „Północ” pwd. Justynę Bogacz i dziękuję za pracę z gromadą. Życzę wielu sukcesów w działaniach na nowych polach służby harcerskiej.
3.3.6. Mianuję pwd. Mateusza Domidera drużynowym 48 Drużyny Wędrowniczej „Północ”. Życzę wielu sukcesów.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak