Rozkaz Komendanta Hufca L. 16/2016

Andrychów, 08.10.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L. 16/2016

2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 08.10. 2016 r. Komendę Rajdu Wielkiej Niedźwiedzicy i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:
– phm. Ina Domider HR – komendantka Rajdu
– pwd. Andrzej Brańka HO – z-ca ds. organizacyjnych
– phm. Marcin Dziubek HR – z-ca ds. programu
– pwd. Mateusz Domider HO – członek, instruktor odpowiedzialny za trasę wędrowniczą
– pwd.. Zuzanna Kozioł – członek, instruktor odpowiedzialny za trasę starszoharcerską
– ćwik Maciej Piekarski – szef sztabu organizacyjnego
– dh. Karina Potoczna – szef biura
2.3.2.Zwalniam phm. Darię Skęczek z funkcji członka Komisji Stopni i Naramiennika Wędrowniczego powołanej rozkazem L1/2015 i równocześnie powołuję na tę funkcję pwd. Sebastiana Koczura. Dziękuję dh. Darii za owocną współpracę i życzę dalszych sukcesów na harcerskiej drodze.
2.3.3. Powołuję z dniem 8 października 2016 roku w skład Komisji Stopni i Naramiennika Wędrowniczego pwd. Adriannę Kowalczyk.

13. Inne
13.1. Na wniosek Komisji Stopni i Naramiennika Wędrowniczego z dnia 30 września 2016 roku:
– otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy druhnie Dominice Przybyle
– zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na naramiennik wędrowniczy druhowi Kacprowi Murzynowi
– otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego dh. Kacprowi Murzynowi
– otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej dh. Konstancji Książek
– zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień Harcerki Orlej dh. Karolinie Potempie.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak