Rozkaz Komendanta Hufca L.15/2016

Andrychów, 20.09.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.15/2016

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam hm. Krystynę Kubik z funkcji komendanta I turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 27.06.2016r. do 12.07.2016r. przez nasz hufiec.
6.1.2. Zwalniam phm. Marię Walkowiak z funkcji komendanta II turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 11.07.2016r. do 26.07.2016r. przez nasz hufiec.
6.1.3. Zwalniam phm. Izabellę Ziółkowską z funkcji komendanta III turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 25.07. 2016r.do 07.08.2016r. przez nasz hufiec.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały za przygotowanie obozowej strony internetowej dh. Paulinie Bury i dh. Kacprowi Murzynowi.

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.14/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. w punkcie 2.3.1. błędnie podano nazwę miesiąca Było: Rozwiązuję z dniem 19 czerwca 2016 r. grupę kwatermistrzowską w składzie:
Andrzej Brańka – szef grupy
Arkadiusz Mazur
Patryk Glądys
Marcin Swakoń
Patryk Sabuda
Artur Swakoń
Kacper Kudłacik
Bartosz Rusinek
Kacper Zając
Aleksander Gryga
Agnieszka Gibas
Jakub Belak
Karolina Potempa
Agnieszka Janeczko
Paulina Babińska
Arkadiusz Kieroń
Karol Cieciak
Artur Walkowiak
Jacek Nowak
Filip Gałysz

A powinno być: Rozwiązuję z dniem 19 sierpnia 2016 r. grupę kwatermistrzowską w składzie:
Andrzej Brańka – szef grupy
Arkadiusz Mazur
Patryk Glądys
Marcin Swakoń
Patryk Sabuda
Artur Swakoń
Kacper Kudłacik
Bartosz Rusinek
Kacper Zając
Aleksander Gryga
Agnieszka Gibas
Jakub Belak
Karolina Potempa
Agnieszka Janeczko
Paulina Babińska
Arkadiusz Kieroń
Karol Cieciak
Artur Walkowiak
Jacek Nowak
Filip Gałysz

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak