Rozkaz Komendanta Hufca L.14/2016

Andrychów, 19.08.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.14/2016

2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję z dniem 19 czerwca 2016 r. grupę kwatermistrzowską w składzie:
Andrzej Brańka – szef grupy
Arkadiusz Mazur
Patryk Glądys
Marcin Swakoń
Patryk Sabuda
Artur Swakoń
Kacper Kudłacik
Bartosz Rusinek
Kacper Zając
Aleksander Gryga
Agnieszka Gibas
Jakub Belak
Karolina Potempa
Agnieszka Janeczko
Paulina Babińska
Arkadiusz Kieroń
Karol Cieciak
Artur Walkowiak
Jacek Nowak
Filip Gałysz

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały pwd. Andrzejowi Brańce za rzetelne wywiązanie się z powierzonej funkcji.
12.2.Dziękuję wszystkim członkom grupy kwatermistrzowskiej za wkład pracy włożony w powstanie bazy obozowej.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak