Rozkaz Komendanta Hufca L.1/2016

Andrychów, 12.01.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.1/2016

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję drużynę harcerską” Tam i z powrotem” działającą w Zagórniku.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam dh. pwd. Tomasza Gondko z funkcji drużynowego drużyny harcerskiej
„Tam i z powrotem” i życzę dalszych sukcesów na harcerskim szlaku.

5. Szczepy, związki drużyn
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn
5.2.1.Rozwiązuję drużynę wędrowniczą „I co dalej?” działającą przy I Andrychowskim Szczepie „ Bądź Gotów”
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam phm. Artura Walkowiaka z funkcji drużynowego DW „I co dalej? . Życzę wytrwałości w działaniu na polu innej służby.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak