Rozkaz Komendanta Hufca L. 11/2016

Andrychów, 15.06.2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.11/2016

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 15 czerwca 2016 roku grupę kwatermistrzowską w składzie:
Andrzej Brańka – szef grupy
Arkadiusz Mazur
Patryk Glądys
Marcin Swakoń
Patryk Sabuda
Artur Swakoń
Kacper Kudłacik
Bartosz Rusinek
Kacper Zając
Aleksander Gryga
Agnieszka Gibas
Jakub Belak
Karolina Potempa
Agnieszka Janeczko
Paulina Babińska
Arkadiusz Kieroń
Karol Cieciak
Artur Walkowiak
Jacek Nowak
Filip Gałysz
2.3.2. Powołuję z dniem 24.06.2016 r. Zespół HACCP I turnus – w składzie:
hm. Krystyna Kubik – szef zespołu
dh. Beata Sikora – szef kuchni
dh. Barbala Szymala – magazynier
dh. Lucyna Siwiec – pielęgniarka
2.3.3. Powołuję z dniem 24.06.2016 r. Zespół HACCP II turnus – w składzie:
– phm. Maria Walkowiak – szef zespołu
– dh Jolanta Bogacz – szefowa kuchni
– dh Barbara Szymala – magazynierka
– dh Maria Mieszczak – pielęgniarka
2.3.4. Powołuję z dniem 20.06.2015 r. Zespół HACCP III turnus – w składzie :
– phm. Izabella Ziółkowska – szef zespołu
– dh Jolanta Bogacz – szefowa kuchni
– dh. Barbara Szymala – magazynierka
– dh. Katarzyna Wróbel – pielęgniarka

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję hm. Krystynę Kubik komendantem I turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 27.06.2016 r. do 12.07.2016 r. przez nasz hufiec.
6.1.2. Mianuję phm. Marię Walkowiak komendantem II turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 11.07.2016 r. do 26.07.2016 r. przez nasz hufiec.
6.1.3. Mianuję phm. Izabellę Ziółkowską komendantem III turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 25.07. 2016 r. do 07.08.2016 r. przez nasz hufiec.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 3 czerwca 2016 roku przyjmuję przewodnika Andrzeja Brańkę w poczet instruktorów ZHP.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały dla dh. Andrzeja Brańki, Patryka Sabudy, Katarzyny Rygał i wszystkich, którzy włączyli się w organizację Pikniku Rodzinnego W Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak