Rozkaz Komendanta Hufca L. 10/2016

Andrychów, 02.06.2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L. 10/2016

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej” Wschodząca Gwiazda” działającej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Wieprzu.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję dh. Paulinę Prus drużynową PGZ „Wschodząca Gwiazda.”

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak