Rozkaz Komendanta Hufca L.9/2017

Andrychów, 14.06.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.9/2017

Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 14 czerwca 2017 roku grupę kwatermistrzowską w składzie:
Artur Walkowiak – szef grupy
Andrzej Brańka
Patryk Sabuda
Arkadiusz Mazur
Jakub Belak
Artur Mrzygłód
Tomasz Karwala
Jakub Zdrada
Konstancja Książek
Agnieszka Janeczko
Urszula Tyńska
Iwona Szkiłądź
Weronika Smaza
Justyna Michalczyk
Marta Zajda
Krzysztof Krupnik
Mateusz Zaremba
Kacper Zając
Arkadiusz Kieroń
2.3.2. Powołuję z dniem 27.06.2017 r. Zespół HACCP I turnus – w składzie:
– hm. Henryka Jekiełek – szef zespołu
– phm. Izabella Ziółkowska – komendantka
– dh. Beata Sikora – szef kuchni
– dh. Barbala Szymala – magazynierka
2.3.3. Powołuję z dniem 27.06.2017 r. Zespół HACCP II turnus – w składzie:
– hm. Henryka Jekiełek – szef zespołu
– phm. Maria Walkowiak – komendantka
– dh Jolanta Bogacz – szefowa kuchni
– dh Barbara Szymala – magazynierka
– dh Maria Mieszczak – pielęgniarka
– dh. Katarzyna Wróbel – pielęgniarka

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję phm. Izabellę Ziółkowską komendantem I turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 01.07.2017 r. do 14.07.2017 r. przez nasz hufiec.
6.1.2. Mianuję phm. Marię Walkowiak komendantem II turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 13.07.2016 r. do 28.07.2017 r. przez nasz hufiec.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak