Rozkaz Komendanta Hufca L.8/2015

Andrychów, 15.06.2015 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Andrychów 
im. Szarych Szeregów 

Rozkaz L.8/2015

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 15 czerwca 2015 roku grupę kwatermistrzowską w składzie:
Artur Walkowiak – szef grupy
Karol Cieciak
Aleksander Gryga
Filip Gałysz
Brańka Andrzej
Artur Mrzygłód
Kierpiec Marek
Paweł Falas
Marcin Swakoń
Patryk Sabuda
Jadwiga Zakrzewska
Igor Mikołajek
Arkadiusz Mazur
Gabrieka Gancarczyk
Beata Szkiłądź
Arkadiusz Kieroń
Jacek Nowak
Aleksandra Banyś
Mikołaj Koch
Maciej Nowak
2.3.2. Powołuję z dniem 20.06.2015 r. Zespół HACCP w składzie – I turnus:
phm. Izabella Ziółkowska – szef zespołu
dh. Jadwiga Wybrańczyk – szef kuchni
dh. Barbala Szymala – magazynier
dh. Agnieszka Belak– pielęgniarka
2.3.3. Powołuję z dniem 20.06.2015 r. Zespół HACCP w składzie – II turnus:
– phm. Maria Walkowiak – szef zespołu
– dh Joanna Świerczek – szefowa kuchni
– dh Barbara Szymala – magazynierka
– dh Maria Mieszczak – pielęgniarka
2.3.4. Powołuję z dniem 20.06.2015 r. Zespół HACCP w składzie – III turnus:
– phm. Daria Skęczek – szef zespołu
– dh Joanna Świerczek – szefowa kuchni
– dh. Barbara Szymala – magazynierka
– dh. Katarzyna Wróbel – pielęgniarka
2.3.5.Zwalniam z dniem 15 czerwca 2015r. Sztab Obchodów 40 – lecia Hufca w składzie:
– phm. Izabella Ziółkowska – szef Sztabu
– phm. Maria Przybyłowicz – członek
– phm. Daria Skęczek- członek
– pwd. Katarzyna Rygał – członek
– dh. Maja Pawińska – członek

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję phm. Izabellę Ziółkowską komendantem I turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 01.07 2015r. do 14.07.2015r. przez nasz hufiec.
6.1.2. Mianuję phm. Marię Walkowiak komendantem II turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 15.07.2015r. do 30.07.2015r. przez nasz hufiec.
6.1.3. Mianuję phm. Darię Skęczek komendantem III turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 29.07. 2015r. do 13.08.2015r. przez nasz hufiec.
6.1.4. Mianuję phm. Inę Domider Komendantem obozu wędrownego mała Rawka – Solina organizowanego w dniach 05.07.2015r. do 15.07.2015r.

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L 7/2015. z dnia 14 czerwca 2015r. w punkcie 12, pochwały i wyróżnienia błędnie podano stopień instruktorski. Było: pwd. Mai Pawińskiej, powinno być: dh. Mai Pawińskiej

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak