Rozkaz Komendanta Hufca L.7/2017

Andrychów, 20.05. 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.7/2017

Podaję do wiadomości wyjątki z rozkazu komendanta hufca Kraków Nowa Huta L.6/2017 z dn. 25.04.2017
13. Inne
13.1. Na wniosek Komendantki Kursu Drużynowych Zuchowych ‘Kombinacja 2017’ podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły kurs:
4/KH/2017 Mikuła Aleksandra
8/KH/2017 Pietras Aleksandra
24/KH/2017 Biegun Przemysław

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 14 GZ „Uciekające Kurczaki” dh. pwd. Elżbietę Płonkę. Dziękuję za rzetelną służbę i życzę dalszych sukcesów na harcerskim szlaku.
3.3.2.. Mianuję dh. Miłosza Kurka drużynowym14 GZ „ Uciekające Kurczaki”.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04 kwietnia 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Miłoszowi Kurkowi.
7.2.2.Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 maja 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Patrykowi Sabudzie
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 15 kwietna 2017 roku przyjmuję przewodniczkę Aleksandrę Mikułę w poczet instruktorów ZHP.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały dh. Krzysztofowi Krupnikowi za zorganizowanie i koordynowanie wartami przy Grobie Pańskim w okresie Świąt Wielkanocnych..

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak