Rozkaz Komendanta Hufca L.7/2015

Andrychów, 14.05.2015

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.7/2015

W dniu dzisiejszym nadszedł uroczysty moment, w którym nasz hufiec otrzyma nowy sztandar. Wydarzenie to zbiegło się z 40 leciem powstania Hufca Andrychów, które mogliśmy wspólnie przez ostatnie dni świętować i wspólnie się bawić podczas zlotu. W cyklu zajęć przeszliśmy szlakiem wspomnień poprzez wydarzenia, które ukazały nam jak hufiec powstawał, kto w nim pracował, jakie działały w nim drużyny od momentu założenia do dnia dzisiejszego. Te 40 lat pracy i trudu wychowania młodego człowieka nie pozostaje niezauważone. Doceniamy naszych poprzedników i dziękujemy za wytyczenie ścieżek i szlaków, którymi dzisiaj możemy się poruszać. Jesteśmy świadomymi odpowiedzialności jaka na nas spoczywa i pragniemy nadal z radością kroczyć drogą harcerskiej służby. Życzę wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom wytrwania w harcerskiej wędrówce, wielu prawdziwych przyjaciół. Życzę Wam, aby spotkania po latach były dla Was w przyszłości powodem do wspaniałych, radosnych wspomnień.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.2. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej „POŁUDNIE” działającej przy ZSP nr 1 w Wieprzu.
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca gromadę zuchową „POSZUKIWACZE GUZIKÓW” i nadaję jej numer 5.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję dh. Karinę Potoczną drużynową Próbnej Drużyny Harcerskiej „POŁUDNIE”

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały za trud włożony w przygotowanie i zorganizowanie 40 lecia hufca Andrychów:
– phm. Marii Przybyłowicz
– hm. Marii Liszce
– phm. Izabelli Ziółkowskiej
– phm Kindze Kurzyniec
– phm. Darii Skęczek
– pwd. Mai Pawińskiej
– pwd. Katarzynie Rygał

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak