Rozkaz Komendanta Hufca L.6/2017

Andrychów, 07.04. 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.6/2017

Podaję do wiadomości wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP Rozkaz L. 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.:
3. Główna Kwatera ZHP
3.2. Mianowania
3.3 Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
3.3.3. Powołuję w skład komendy Wędrowniczej Watry 2017 Druhny i Druhów:
phm. Ina DOMIDER – Chorągiew Krakowska – zastępczyni komendanta ds. wędrówek,

Podaję do wiadomości wyjątki z rozkazu Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej Rozkaz L3/2017 31.01.2017
1.Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.6. Podaje listę nowo wybranych delegatów na zbiórkach rejonów hufców, na Zjazd ZHP: Rejon Hufców Andrychów i Myślenice: phm. Jakub Jasek
15. Inne
15. 1 . Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Programowej:
pwd. Maja Pawiñska Hufiec Andrychów 28/2017
pwd. Małgorzata Sztuka-Krupnik Hufiec Andrychów 29/2017

Podaję do wiadomości wyjątki z rozkazu Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej Rozkaz L4/2017 z dnia 1.03.2017
15. Inne
15.1. Podaję do wiadomości, iż Kurs Namiestników ,,Super Bohaterowie” ukończyli i uzyskali dyplom: nr 1/KN/201 7 pwd. Maja Pawińska
Podaję do wiadomości wyjątki z rozkazu Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej Rozkaz L6/2017 z dnia 31.03.2017
14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.5. Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej nr BOKK/1021/2017 dh. hm. Izabelli Ziółkowskiej z Hufca Andrychów.
15.4. Podaję instruktorów, którzy w dniach 11-12.03.2017 ukończyli szkolenie Lider + II moduł „Motywowanie w działaniu”:
phm. Izabella Ziółkowska 10/08/2017

2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Zwalniam z funkcji komendantki kursu przewodnikowskiego „Do gwiazd” druhnę hm. Martę Malińską. Dziękuję za pomoc i wsparcie przy organizacji kursu.
2.3.2. Z dniem 7 kwietnia 2017 r. mianuję komendantką kursu przewdonikowskiego „Do gwiazd” druhnę phm. Izabellę Ziółkowską BOKK/1021/2017

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak