Rozkaz Komendanta Hufca L.5/2017

Andrychów,16.03. 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.5/2017

Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1. Powołuję z dniem 16 marca kadrę kursu przewodnikowskiego Hufca Andrychów „Do gwiazd”…, który odbędzie się w terminie 17.03. – 14.05.2017 r. i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:
– hm. Marta Malińska SOKK 350/2017 Hufiec Jordanów – komendantka kursu
– phm. Izabella Ziółkowska – zastępca komendantki kursu ds. programowych
– phm. Dorota Bizoń – zastępca komendantki kursu ds. organizacyjnych
Kadra kursu:
– phm. Anna Gęgotewk- Hufiec Olkusz
– pwd. Katarzyna Rygał
– pwd. Maja Pawińska

Powołanie HKR w Hufcu Andrychów
2.2.1. Powołuję z dniem 16.03.2017r. Harcerski Klub Ratowniczy działający przy Hufcu Andrychów.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję pwd. Damiana Karczmarza Szefem HKR w Hufcu Andrychów.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.03.2017r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny:
– Aleksandrę Mikułę
– Karolinę Potempę
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.03.2017r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Aleksandrze Pietras
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.03.2017r. otwieram próbę na stopień przewodnika następującym druhom:
– Krzysztofowi Krupnikowi
– Kacprowi Murzynowi

13. Inne
13.1 Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły kurs przybocznych wraz z numerami patentów:
1. Karolina Fryt 1/PRZYB/2016/17
2. Jakub Cinal 6/PRZYB/2016/17
3. Sara Hojny 9/PRZYB/2016/17
4. Zuzanna Lipnicka 12/PRZYB/2016/17
5. Wiktoria Nalborczyk 13/PRZYB/2016/17
6. Weronika Kasprzak 14/PRZYB/2016/17
7. Natalia Adamus 17/PRZYB/2016/17
8. Weronika Głownia 18/PRZYB/2016/17
9. Michał Figwer 24/PRZYB/2016/17
13.2 Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły kurs zastępowych wraz z numerami patentów:
1. Emilia Trojak 1/ZAS/2016/17
2. Katarzyna Andrejko 2/ZAS/2016/17
3. Bartosz Matyszkiewicz 3/ZAS/2016/17
4. Jakub Brzeski 4/ZAS/2016/17
5. Oliwia Belak 5/ZAS/2016/17
6. Agnieszka Tupaj 6//ZAS/2016/17
7. Ewelina Matusiak 11/ZAS/2016/17
8. Szymon Koczur 13/ZAS/2016/17
9. Marek Kuźma 14/ZAS/2016/17
10. Katarzyna Studnicka 16/ZAS/2016/17
11.Bartłomiej Leśniak 18/ZAS/2016/17
13.3 Na wniosek Komisji Stopni i Naramiennika Wędrowniczego z dnia 10 lutego 2017 roku zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na naramiennik wędrowniczy Druhnie Dominice Przybyła.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak