Rozkaz Komendanta Hufca L.4/2017

Andrychów, 14.03.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.4/2017

Hufiec
Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. W związku ze śmiercią Dh. hm. Krystyny Kubik informuję o ustaniu Jej mandatu jako członka Komisji Rewizyjnej Hufca oraz Przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję hm. Ewę Buldończyk przewodniczącą Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 14.03.2017 r.
2.2.2. Mianuję z dniem 14.03.2017 r. dh. hm. Henrykę Jekiełek na członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
2.2.3. Podaję do wiadomości skład Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich:
– hm. Ewa Buldończyk – przewodnicząca
– phm. Maria Walkowiak – z-ca przewodniczącej
– hm. Maria Liszka – sekretarz
– phm. Dorota Bizoń – członek
– hm. Henryka Jekiełek – członek
2.2.4. Mianuję z dniem 14.03.2017 r. dh. hm. Henrykę Jekiełek na członka Komisji Rewizyjnej Hufca.

13. Inne
13.1.Przyjmuję Regulamin Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich Uchwałą Komendy nr 3/2017 z dnia 03.03.2017 r.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak