Rozkaz Komendanta Hufca L.4/2015

Andrychów, 23.03.2015 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych SzeregówRozkaz L. 4/2015

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1.Zwalniam phm. Artura Walkowiaka z funkcji szefa sztabu Komisji Stopni i Naramiennika Wędrowniczego powołanego rozkazem L1/2015 i równocześnie powołuję na funkcję przewodniczącego Komisji Stopni i Naramiennika Wędrowniczego pwd. Damiana Karczmarza.
Przypominam, że w skład Komisji Stopni i Naramiennika Wędrowniczego wchodzą druhny i druhowie:
– pwd. Damian Karczmarz – przewodniczący
– phm. Daria Skęczek – członek
– pwd. Sonia Kurek – członek
– phm. Artur Walkowiak – członek

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam phm. Marię Walkowiak z funkcji komendantki zimowiska 1SAH „Bądź Gotów”, w Zawoi – Wełcza, organizowanego w dniach 18.02 do 22.02 2015 r.
6.1.2.Zwalniam phm. Inę Domider z funkcji komendantki zimowiska drużyny wędrowniczej, we Wrocławiu, organizowanego w dniach 16.02. do 20.02.20115 r.
6.1.3. Zwalniam phm. Darię Skęczek z funkcji komendantki zimowiska środowiska wodnego , w Soblówce, organizowanego w dniach 21.02.do 25.02.2015 r.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały pwd. Mateuszowi Kołaczkowi za zaangażowanie i wkład pracy włożony w zorganizowanie zimowiska Szczepu „Bądź Gotów”.
12.2 Udzielam pochwały phm. Inie Domider i pwd. Justynie Bogacz za wkład pracy włożony w przygotowanie zimowiska środowiska wędrowniczego.
12.3. Udzielam pochwały phm. Darii Skęczek i dh. Mai Pawińskiej za wkład pracy włożony w przygotowanie zimowiska środowiska wodnego.

13. Inne
13.1. Na wniosek Komisji Stopni i Naramiennika Wędrowniczego otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy następującym druhnom i druhom:
– dh. Wiktorii Czeladka
– dh. Gabrieli Gancarczyk
– dh. Beacie Szkiłądź
– dh. Arkadiuszowi Mazurowi
13.2. Na wniosek Komisji Stopni i Naramiennika Wędrowniczego zamykam próbę i przyznaję naramiennik wędrowniczy dh. Sebastianowi Koczurowi.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak