Rozkaz Komendanta Hufca L.3/2017

Andrychów, 18.02.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.3/2017

Spotykamy się na kilka dni przed Dniem Myśli Braterskiej, ale z okazji tego właśnie niezwykłego święta harcerskiego. Są to wspaniałe chwile, w trakcie których każdy z nas może się pochylić nad sensem swojego działania, spojrzeć przyjaźnie na drugiego człowieka, popatrzeć szerzej i coraz szerzej. Niestety nie mogę być z Wami, gdyż w dniu dzisiejszym musiałem podjąć służbę na innym polu działania. Życzę wszystkim radości, satysfakcji, wielu przyjaciół wokół i tej niezwykłej umiejętności patrzenia szerzej i dostrzegania potrzeb drugiego człowieka.

„Patrz szeroko. I nawet kiedy wydaje ci się, że patrzysz szeroko- ciągle patrz jeszcze szerzej.”
Gen. Robert Baden – Powell

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, wyniki dzisiejszej gry.
Zwycięzcy:
– pion zuchowy- 14 GZ „Uciekające Kurczaki”
– pion harcerski – 3 WDH „Pogoria”
– pion starszoharcerski – 12 DH „Ignis”

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję dh. pwd. Małgorzacie Sztuce – Krupnik za zorganizowanie działań w pionie zuchowym.
12.2. Dziękuję dh. pwd. Mai Pawińskiej za przygotowanie obchodów DMB w hufcu i zorganizowanie działań w pionie harcerskim i starszo harcerskim.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak