Rozkaz Komendanta Hufca L.3/2015

Andrychów, 10.03.2015 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L. 3/2015

1.Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że Hufiec ZHP Andrychów rozpoczął „Kampanię Sztandar” celem pozyskania środków na ufundowanie nowego sztandaru Hufca.

2. Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 10 marca 2015 roku „Sztab Kampanii Sztandar” i powołuję w jego skład następujące druhny:
– hm. Henryka Jekiełek – przewodnicząca
– hm. Krystyna Kubik – członek
– hm. Maria Liszka – członek
– phm Izabella Ziółkowska – członek
– phm. Kinga Kurzyniec – członek.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak