Rozkaz Komendanta Hufca L.18/2017

Andrychów, 07.11.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.18/2017

2. Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 7 listopada2017r. kadrę Zlotu Hufca ZHP Andrychów „Superbohaterowie”.
– phm. Artur Walkowiak – komendant Zlotu
– phm. Daria Osuch – z-ca ds. programowych
– pwd. Andrzej Brańka – z-ca ds. organizacyjnych
– phm. Maja Pawińska- członek komendy ds. promocji

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 2 listopada 2017 roku przyjmuję przewodniczkę Dominikę Przybyłę w poczet
instruktorów ZHP.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12..1. Udzielam pochwały za wzorowe przygotowanie i koordynowanie wart przy Grobie Nieznanego
Żołnierza w Andrychowie z okazji 1 listopada dh. Małgorzacie Zarębskiej.
12.2. Dziękuję wszystkim instruktorom i harcerzom za udział w kweście na renowację zabytkowych
nagrobków na naszym cmentarzu.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak