Rozkaz Komendanta Hufca L.17/2017

Andrychów, 27.10.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.17/2017

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 11/2017 z dnia 10.08.2017 r.
5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 maja 2017 roku zamykam
próbę przyznając stopień harcmistrzyni dh. phm. Inie Domider z Hufca Andrychów. Opiekun próby
hm. Mariusz Slęzak.

2. Hufiec
2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1. Powołuję w skład Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca dh. pwd. Karola Pikonia i dh.
Arkadiusza Mazura.
2.1.2. Zwalniam pwd. Tomasza Gondko z Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca. Dziękuję za
dotychczasową służbę.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej „Co Jest?” działającej w Sułkowicach – Łęgu.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.Mianuję druhnę Iwonę Szkiłądź drużynową Próbnej Drużyny Harcerskiej „Co Jest?”

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.10.2017r. zamykam próbę, przyznaję
stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Przemysława
Bieguna.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.10.2017r otwieram próbę na stopień
przewodniczki następującym druhnom: Małgorzacie Zarębskiej i Weronice Głowni.
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.10.2017r otwieram próbę na stopień
przewodnika dh Jakubowi Belakowi.

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.13/2017 z dnia 07.09.2017r w punkcie 1.2.3. błędnie podano
nazwisko i stopień instruktorki. Było:, Domider Ina – phm., powinno być: Domider – Daciuk Ina – hm.,
14.2. Informuję, że w rozkazie L.13/2017 z dnia 07.09.2017r w punkcie 1.2.3. błędnie podano stopień
instruktorki. Było Pawińska Maja, powinno być Pawińska Maja – phm.
.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak