Rozkaz Komendanta Hufca L.17/2015

Andrychów,18.12. 2015r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L. 17/2015

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L.16/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku.
Podaję do wiadomości informację o otwarciu próby na stopień harcmistrzyni.
5.2.6.Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 grudnia 2015 roku otwieram próbę na stopień harcmistrzyni phm. Inie Domider z Hufca Andrychów. Opiekun próby hm. Mariusz Ślęzak.

2.Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 18 grudnia 2015 r. Komisję Inwentaryzacyjną Hufca i powołuję w jej skład następujące druhny i druhów:
– phm. Maria Przybyłowicz – przewodnicząca
– pwd. Mateusz Kołaczek – członek
– phm. Maria Walkowiak – członek.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie wędrowniczej „Kim jestem?” działającej przy szczepie „Bądź Gotów”.
3.2.2. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej „Co i jak?” działającej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie
3.2.3. Rozwiązuję drużynę harcerską „Quo Vadis?” działającą przy Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję pwd. Wiktorię Czeladkę drużynową PDW „Kim jestem?”
3.3.2. Mianuję pwd. Mateusza Kołaczka drużynowym PDH „Co i jak?”
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej dh. Dominikę Przybyłę i życzę wielu sukcesów na harcerskim szlaku.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak