Rozkaz Komendanta Hufca L.16/2017

Andrychów, 25.10.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.16/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1.Informuję o Uchwale Komendy Hufca nr 7/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zwołania Zjazdu
Sprawozdawczego Hufca. Podaję do wiadomości, że Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Andrychów
odbędzie się 17 listopada 2017r. o godz. 18.00 w lokalu Hufca przy ul. Metalowców 6 w Andrychowie.
1.2.2. Podaję do wiadomości, listę instruktorów posiadających czynne prawo wyborcze. Zgodnie z
Uchwałą nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. wnioski w sprawie uzupełnienia
lub skreślenia z listy uczestników Zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do
właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem Zjazdu. Po jego
rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem
decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi, powołany
zgodnie z punktem 2 ww. uchwały.
1. phm. Walkowiak Maria – z-ca komendanta, członek HKSI, komendantka Szczepu
2. hm. Jekiełek Henryka – Członek HKSI, Członek HKR
3. phm. Ziółkowkska Izabella– Drużynowa, Członek KH
4. pwd. Rygał Katarzyna – Skarbnik Członek KH
5. hm. Liszka Maria – Członek HKSI
6. pwd. Kaspera Lidia – Członek HKR
7. phm. Przybyłowicz Maria – Przewodnicząca HKR
8. dh. Kurek Miłosz – Drużynowy
9. dh. Hojny Sara – Drużynowa
10. pwd. Dudzik Agnieszka – Drużynowa
11. dh. Zając Kornelia – Drużynowa
12. hm. Domider – Daciuk Ina – Członek Zespołu Programowego, Drużynowa
13. dh. Potoczna Karina – Drużynowa
14. pwd. Domider Mateusz – Drużynowy
15. phm. Pawińska Maja– Członek Komendy Hufca, Namiestnik Harcerski
16. hm. Buldończyk Ewa – Przewodnicząca HKSI
17. pwd. Gancarczyk Gabriela – Drużynowa
18. pwd. Potempa Karolina – Drużynowa
19. dh. Krupnik Krzysztof– Drużynowy
20. pwd. Sztuka-Krupnik Małgorzata – Drużynowa, Namiestnik Zuchowy
21. pwd. Koczur Sebastian – Członek Namiestnictwa Harcerskiego
22. dh. Książek Konstancja – Drużynowa
23. dh. Prus Paulina – Drużynowa
24 pwd. Karczmarz Damian – Szef HKR Hufca Andrychów, Przewodniczący KSiNW
25. dh. Babińska Paulina – Członek Zespołu Promocji Hufca
26. dh. Murzyn Kacper – Członek Zespołu Promocji Hufca
27. dh. Mrzygłód Artur – Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca
28. dh. Sabuda Patryk – Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca
29. pwd. Osuch Tomasz – Członek KSiNW
30. phm. Bizoń Dorota – drużynowa, członek HKSI
31. phm. Osuch Daria – drużynowa, członek KH
32. pwd. Brańka Andrzej – Szef Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca
33. pwd. Kowalczyk Adrianna – Członek KSiNW, Namiestnictwo Harcerskie
34. pwd. Czeladka Wiktoria – Członek Zespołu Programowego Hufca
35.pwd. Kurek Sonia – Członek KSiNW
36. pwd. Kołaczek Mateusz – Członek Komendy Hufca
37. phm. Walkowiak Artur – Komendant Hufca

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek drużynowej na mocy Uchwały nr 8/2017 z dnia 25 października 2017r Komendy
Hufca ZHP Andrychów rozwiązuję 5 Gromadę Zuchową „Poszukiwacze Guzików”.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.Zwalniam z funkcji drużynowej 5 GZ „Poszukiwacze Guzików” pwd. Małgorzatę Sztukę –
Krupnik. Dziękuję za rzetelną służbę i życzę dalszych sukcesów na harcerskim szlaku.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Na podstawie § 22 Statutu ZHP zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2016/2017
następującym instruktorkom i instruktorom:
– phm. Maria Walkowiak
– hm. Henryka Jekiełek
– phm. Maria Przybyłowicz
– hm. Maria Liszka
– pwd. Małgorzata Sztuka – Krupnik
– pwd. Lidia Kaspera
– phm. Izabella Ziółkowska
– phm. Dorota Bizoń
– pwd. Elżbieta Płonka
– hm. Ewa Buldończyk
– pwd. Katarzyna Rygał
– pwd. Agnieszka Dudzik
– hm. Ina Domider – Daciuk
– phm. Daria Osuch
– pwd. Damian Karczmarz
– phm. Maja Pawińska
– pwd. Sebastian Koczur
– pwd. Gabriela Gancarczyk
– pwd. Karol Pikoń
– pwd. Andrzej Brańka
– pwd. Karolina Potempa
– pwd. Aleksandra Mikuła
– pwd. Tomasz Osuch
– pwd. Mateusz Domider
– pwd. Wiktoria Czeladka
– pwd. Adrianna Kowalczyk
– pwd. Sonia Kurek
– pwd. Mateusz Kołaczek
8.2 Na podstawie § 22 Statutu ZHP pkt. 2 informuję, że w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej za
rok harcerski 2016/2017 przysługuje prawo odwołania do sądu harcerskiego.

 

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak