Rozkaz Komendanta Hufca L.16/2015

Andrychów, 9.11.2015 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L. 16/2015
2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
Zwalniam z dniem 09.11.2015r. Zespół Programowy Hufca w składzie:
– phm. Dorota Bizoń
– pwd. Ina Domider
– pwd. Daria Skęczek
– dh. Aleksandra Boba
– dh. Dominika Przybyła
– dh. Paulina Bury
2.2.Mianowania w komendzie hufca
2.2.1.Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Andrychów z dnia 24 października 2015r.:
Komenda Hufca
phm. Artur Walkowiak – Komendant Hufca
phm. Maria Walkowiak – z-ca komendanta, szef biura
pwd. Katarzyna Rygał – Skarbnik
phm. Izabella Ziółkowska – z-ca komendanta, praca z kadrą, kształcenie
phm. Daria Skęczek – członek KH, program
phm. Kinga Kurzyniec – członek KH, Internet, wizerunek
pwd. Mateusz Kołaczek – członek KH, ewidencja, pozyskiwanie środków
Komisja Rewizyjna Hufca
phm. Maria Przybyłowicz – Przewodniczący Komisji
pwd. Lidia Kaspera – Z-ca Przewodniczącego Komisji
hm. Krystyna Kubik – członek
2.2.2. Mianuję z dniem 09.11.2015 r. następujące druhny i druhów na członków Zespołu Programowego Hufca ZHP Andrychów:
– phm. Ina Domider
– pwd. Wiktoria czeladka
– pwd. Maja Pawińska
– dh. Miłosz Kurek

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską „ Południe” działającą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Wieprzu i nadaję jej numer 28.

13. Inne
13.1. Dziękuję wszystkim harcerzom, harcerkom i instruktorom za włączenie się w przygotowanie i przeprowadzenie Zjazdu Zwykłego Hufca.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak