Rozkaz Komendanta Hufca L.15/2017

Andrychów, 16.10.2017r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów
Rozkaz L.15/2017
2.1.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1. Rozwiązuję Zespół ds. Promocji Hufca w składzie:
– phm. Kinga Kurzyniec – szef zespołu,
– dh. Piotr Węgliński – członek zespołu,
– dh. Paulina Bury – członek zespołu,
– dh. Alan Stachurski – członek zespołu,
– dh. Kacper Murzyn – członek zespołu
2.1.2.Powołuję Zespół Promocji i Informacji Hufca ZHP Andrychów wskładzie:
– phm. Maja Pawińska – szef zespołu
– dh. Paulina Babińska HO – członek zespołu
– dh Kacper Murzyn – członek zespołu
– ćw. Miłosz Kurek – członek zespołu
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na podstawie Uchwały Komendy Hufca nr 6/2017 z dnia 29 września 2017 r. rozwiązuję 4 Drużynę Harcerską ”Delta”.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 4 DH „Delta” dh. pwd. Adriannę Kowalczyk. Dziękuję za pełnioną służbę i życzę dalszych sukcesów.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały za wkład pracy włożony w porządkowanie terenu działki na Potrójnej druhnom i druhom:
– Nadii Belak
– Patrykowi Sabudzie
– Kacprowi Zającowi
– Andrzejowi Brańce
– Arkadiuszowi Mazurowi
– Karolowi Pikoniowi
– Jakubowi Belakowi
– Sebastianowi Koczurowi
– Bartoszowi Gibasowi
– Ryszardowi Walkowiakowi
13. Inne
Na wniosek Komisji Stopni i Naramiennika Wędrowniczego z dnia 19.09.2017 roku otwieram próby na naramiennik wędrowniczy następującym druhnom i
druhom: dh. Julii Samolewicz, dh. Arturowi Mrzygłodowi, dh. Marcie Zajdzie, dh. Annie Kubarek, dh. Iwonie Szkiłądź, dh. Małgorzacie Zarębskiej,
dk. Magdalenie Mikule, dh. Wiktori Nowak;
– otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej dh. Agnieszce Gibas;
– zamykam z wynikiem negatywnym próbę na naramiennik wędrowniczy dh. Błażejowi Czechowskiemu
Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak