Rozkaz Komendanta Hufca L.14/2017

Andrychów, 29.09.2017r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów
Rozkaz L.14/2017
2.Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 29.09.2017r. pwd. Tomasza Osucha do Komisji Stopni i Naramiennika Wędrowniczego. Życzę satysfakcji z pełnionej funkcji.
3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję 3 Drużynie Harcerskiej Delta imię Tadeusza Kowalczyka.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Na wniosek drużynowej zwalniam z funkcji drużynowej 4 Wodnej Drużyny Harcerskiej” Pogoria dh. phm. Maję Pawińską. Życzę dalszych sukcesów na harcerskim szlaku.
3.3.2. Mianuję drużynową 4 Wodnej Drużyny Harcerskiej” Pogoria” dh. phm. Darię Osuch.
10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 29.09.2017r zgodnie z § 24 Statutu ZHP ustaje członkostwo w ZHP, a także na podstawie § 26 skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego phm.
Kingę Kurzyniec.
10.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 29.09.2017r zgodnie z § 24 Statutu ZHP ustaje członkostwo w ZHP, a także na podstawie § 26 skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego phm. Ewelinę Prus – Bizoń
10.3. Podaję do wiadomości, że z dniem 29.09.2017r zgodnie z § 24 Statutu ZHP ustaje członkostwo w ZHP, a także na podstawie § 26 skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego hm. Ewę Smaza
10.4. Podaję do wiadomości, że z dniem 29.09.2017r zgodnie z § 24 Statutu ZHP ustaje członkostwo w ZHP, a także na podstawie § 26 skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego pwd.
Dominikę Kilian
10.5. Podaję do wiadomości, że z dniem 29.09.2017r zgodnie z § 24 Statutu ZHP ustaje członkostwo w ZHP, a tak że na podstawie § 26 skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego pwd.
Agnieszkę Sopicką
10.6. Podaję do wiadomości, że z dniem 29.09.2017r zgodnie z § 24 Statutu ZHP ustaje członkostwo w ZHP, a także na podstawie § 26 skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego phm. Marcina Ziółkowskiego
10.7. Podaję do wiadomości, że z dniem 29.09.2017r . zgodnie z § 24 Statutu ZHP ustaje członkostwo w ZHP, a także na podstawie § 26 skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego phm.
Annę Manda
10.8. Podaję do wiadomości, że z dniem29.09.2017r zgodnie z § 24 Statutu ZHP ustaje członkostwo w ZHP, a także na podstawie § 26 skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego pwd. Stanisława Bizonia
10.9. Podaję do wiadomości, że z dniem 29.09.2017r zgodnie z § 24 Statutu ZHP ustaje członkostwo w ZHP, a także na podstawie § 26 skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego hm.
Wojciecha Jamroza
10.10. Podaję do wiadomości, że z dniem 29.09.2017r zgodnie z § 24 Statutu ZHP ustaje członkostwo w ZHP, a także na podstawie § 26 skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego dh.
Paulinę Bury
Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak