Rozkaz Komendanta Hufca L.14/2015

Andrychów,28.09.2015 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L. 14/2015

2. Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję z dniem 28.09.2015r. Zespół HACCP w składzie I turnus:
phm. Izabella Ziółkowska – szef zespołu
dh. Jadwiga Wybrańczyk – szef kuchni
dh. Barbala Szymala – magazynier
dh. Agnieszka Belak– pielęgniarka
2.3.2. Rozwiązuję z dniem 28.09.2015r. Zespół HACCP w składzie II turnus:
– phm. Maria Walkowiak – szef zespołu
– dh Joanna Świerczek – szefowa kuchni
– dh Barbara Szymala – magazynierka
– dh Maria Mieszczak – pielęgniarka
2.3.3. Rozwiązuję z dniem 28.09.2015r. Zespół HACCP w składzie III turnus:
– phm. Daria Skęczek – szef zespołu
– dh Joanna Świerczek – szefowa kuchni
– dh. Barbara Szymala – magazynierka
– dh. Katarzyna Wróbel – pielęgniarka
2.3.4. Rozwiązuję z dniem 28.09.2015r. grupę kwatermistrzowską w składzie:
Artur Walkowiak – szef grupy
Karol Cieciak
Aleksander Gryga
Filip Gałysz
Brańka Andrzej
Artur Mrzygłód
Kierpiec Marek
Paweł Falas
Marcin Swakoń
Patryk Sabuda
Jadwiga Zakrzewska
Igor Mikołajek
Arkadiusz Mazur
Gabrieka Gancarczyk
Beata Szkiłądź
Arkadiusz Kieroń
Jacek Nowak
Aleksandra Banyś
Mikołaj Koch
Maciej Nowak

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam phm. Izabellę Ziółkowska z funkcji komendantki turnusu I w Rogowie-Mrzeżynie obozu organizowanego w dniach w dniach 01.07. 2015r. do 14.07.2015r. przez nasz hufiec.
6.1.2. Zwalniam phm. Marię Walkowiak z funkcji komendantki II turnusu obozu w Rogowie/Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim organizowanego w dniach 15.07.2015r. do 30.07.2015r. przez nasz hufiec.
6.1.3. Zwalniam phm. Darię Skęczek z funkcji komendantki obozu turnusu III w Rogowie-Mrzeżynie organizowanego w dniach 29.07..2015r. do 16.08.2015r. przez nasz hufiec.
6.1.4. Zwalniam phm. Inę Domider z funkcji komendantki obozu wędrownego Mała Rawka – Solina organizowanego w dniach 05.07.2015r. do 15.07.2015r.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały druhnie phm. Izabelli Ziółkowskiej komendantce kursu I turnusu za profesjonalne zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie obozu
12.2. Udzielam pochwały druhnie phm. Marii Walkowiak komendantce kursu II turnusu za profesjonalne zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie obozu
12.3. Udzielam pochwały druhnie phm. Darii Skęczek komendantce kursu III turnusu za profesjonalne zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie obozu
12.4. Udzielam pochwały druhnie phm. Inie Domider komendantce obozu wędrownego za profesjonalne zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie obozu

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak