Rozkaz Komendanta Hufca L.13/2017

Andrychów, 07.09.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

 

Rozkaz L.13/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2.Informacje
1.2.1. Informuję, iż w dniu 29.09. 2017 r. o godz. 18:00 w Andrychowie w Szkole Podstawowej nr 4 odbędzie się zbiórka wyborcza celem wyboru delegata na Zjazd ZHP z rejonu Hufca Kęty i Hufca Andrychów.

1.2.2. Zgodnie z Uchwałą nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. – Ordynacja wyborcza ZHP Rozdział – IV Zbiórki wyborcze, p. 25 – z głosem decydującym w zbiórce wyborczej biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do tego hufca, którego zbiórka dotyczy i opłaconą podstawową składkę członkowską.

1.2.3. Ogłaszam listę uczestników zbiórki wyborczej z Hufca Andrychów z czynnym prawem wyborczym:
1. Walkowiak Maria Phm. z-ca komendanta, członek HKSI
2. Jekiełek Henryka Hm. – Członek HKSI, Członek HKR
3. Ziółkowkska Izabella Phm. – Członek KH
4. Katarzyna Rygał Pwd. – Członek KH
5. Liszka Maria Hm. – Członek HKSI
6. Kaspera Lidia Pwd. – Członek HKR
7. Przybyłowicz Maria Phm. – Przewodnicząca HKR
8. Kurek Miłosz Dh. – Drużynowy
9. Sara Hojny Dh. – Drużynowa
10. Dudzik Agnieszka Pwd. – Drużynowa
11. Zając Kornelia Dh. – – Drużynowa
12. Domider Ina Phm. – Członek Zespołu Programowego, Drużynowa
13. Potoczna Karina dh –  Drużynowa
14. Mateusz Domider Pwd. – Drużynowy
15. Pawińska Maja . – Drużynowa
16. Ewa Buldończyk Hm. – Przewodnicząca HKSI
17. Gabriela Gancarczyk Pwd. – Drużynowa
18. Karolina Potempa Pwd. – Drużynowa
19. Krzysztof Krupnik dh – Drużynowy
20. Małgorzata Sztuka-Krupnik Pwd. – Drużynowa, Namiestnik zuchowy
21. Dorota Mikołajek dh – Drużynowa
22. Sebestian Koczur Pwd. – Członek Namiestnictwa Harcerskiego
23. Konstancja Książek dh – Drużynowa
24. Paulina Prus dh. – Drużynowa
25. Damian Karczmarz Pwd – Szef HKR Hufca Andrychów, Przewodniczący KsiNW
26. Alan Stachurski dh. – Członek Zespołu Promocji Hufca
27. Kacper Murzyn dh. – Członek Zespołu Promocji Hufca
28. Artur Mrzygłód dh.  Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca
29. Patryk Sabuda dh. – Członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca
30. Walkowiak Artur Phm. – Komendant Hufca

Czuwaj!
Komendant Hufca phm. Artur Walkowiak