Rozkaz Komendanta Hufca L.13/2015

Andrychów, 23.09.2015r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L. 13/2014

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 11/2015 z dnia 8 września 2015 r.
9. Zaliczenie służby instruktorskiej:
Na podstawie §22 Statutu ZHP zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2014/2015 następującym instruktorkom i instruktorom: Komendant Hufca Andrychów – phm. Artur Walkowiak

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że komenda hufca w dniu 4 września br. Podjęła uchwałę nr 1/2015 w sprawie zwołania zjazdu zwykłego hufca.
1.2.2 Podaję listę członków hufca posiadających czynne prawo wyborcze:
l.p. /Nazwisko Imię/ Stopień/ Pełniona funkcja
1. Walkowiak Maria Phm. z-ca komendanta, członek HKSI
2. Jekiełek Henryka Hm. Skarbnik
3. Prus Bizoń Ewelina Phm. Członek KH
4. Ziółkowkska Izabella Phm. Członek KH
5. Kołaczek Mateusz Pwd. Członek KH
6. Liszka Maria Hm. Członek HKSI
7. Kubik Krystyna Hm. Przewodnicząca HKSI
8. Kaspera Lidia Pwd. Członek HKR
9. Przybyłowicz Maria Phm. Przewodnicząca HKR
10. Kurek Miłosz Dh. Członek Zespołu Medialnego Hufca
11. Boba Aleksandra Dh. Członek Zespołu Programowego
12. Forytarz Justyna Dh. Drużynowa
13. Dudzik Agnieszka Pwd. Drużynowa
14. Talar Rafał Phm. Szef Zespołu Kształceniowego
15. Bizoń Dorota Phm. Drużynowa, Członek HKSI
16. Zając Kornelia Dh. Drużynowa
17. Bury Paulina Dh. Drużynowa
18. Domider Ina Phm. Członek Zespołu Programowego
19. Skęczek Daria Phm. Drużynowa
20. Przybyła Dominika Dh. Członek Zespołu Programowego
21. Koczur Sebastian Dh. Drużynowy
22. Czeladka Wiktoria Dh. Członek Zespołu Medialnego Hufca
23. Potoczna Karina dh Drużynowa
24. Bogacz Justyna Pwd. Drużynowa
25. Kurek Sonia Pwd. Rzecznik Prasowy Hufca
26. Kowalczyk Adrianna Pwd. Drużynowa
27. Pawińska Maja Dh. Drużynowa
28. Walkowiak Artur Phm. Komendant Hufca
1.2.2
Ponadto informuję, że zjazd zwykły hufca odbędzie się 24 października o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak