Rozkaz Komendanta Hufca L.12/2017

Andrychów, 28.08.2017r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów
Rozkaz L.12/2017
2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. W związku z rezygnacją z pracy w Komendzie Hufca ZHP Andrychów informuję o zwolnieniu phm. Kingi Kurzyniec z funkcji członka komendy hufca ds promocji i wizerunku na mocy Uchwały Komendy Hufca nr 4/2017 z dnia 8 sierpnia 2017r. Serdecznie dziękuję za wzorowe pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Na podstawie Uchwały Komendy Hufca nr 4/2017 z dnia 8 sierpnia 2017r. mianuję phm. Maję Pawińską członkiem komendy hufca ds. promocji i wizerunku z dniem 28.08.2017 r.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na po dstawie Uchwały nr 5/2017 z dnia 8 sierpnia 2017r Komendy Hufca ZHP Andrychów rozwiązuję próbną drużynę harcerską „ Co i jak?”
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.Zwalniam z funkcji drużynowego PDH „Co i jak?” dh. pwd. Mateusza Kołaczka.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej drużyny starszoharcerskiej „What Happend?” dh. Wiktorię
Fujawę. Serdecznie dziękuję za wzorowe pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów w harcerskiej służbie.
3.3.3.Mianuję na funkcję drużynowego drużyny starszoharcerskiej „What Happend?” dh. Krzysztofa Krupnika.
3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowej drużyny starszoharcerskiej „Będziesz?” dh.Justynę Forytarz.
Serdecznie dziękuję za wzorowe pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów w harcerskiej służbie.
3.3.5. Mianuję na funkcję drużynowej drużyny starszoharcerskiej „Będziesz?” dh. Sarę Hojny.
3.3.6. . Zwalniam z funkcji drużynowej drużyny wędrowniczej „Kim jestem?” dh. pwd. Wiktorię Czeladkę. Serdecznie dziękuję za wzorowe pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów na drodze instruktorskiej.
3.3.7. Mianuję na funkcję drużynowej drużyny wędrowniczej” Kim jestem?” dh. pwd. Gabrielę Gancarczyk.
Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak