Rozkaz Komendanta Hufca L.1/2017

Andrychów, 06.01.2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L. 1/2017

Wyjątki z rozkazu Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej L.1/2017 z dn. 4 stycznia 2017 r.
„(…) 1.Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Zwołuję zbiórkę rejonów Hufców Andrychów i Myślenice na dzień 28 stycznia 2017 roku o godz. 9.00 w lokalu Hufca Myślenice, ul. Henryka Jordana 3 (…)”

1. Zarządzenia i informacje
1.1.1 Podaje do wiadomości listę instruktorów posiadających czynne prawo wyborcze, z Hufca Andrychów (załącznik do Rozkazu).
1.1.2 Zgodnie z Uchwałą nr 6/XXXVII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 roku wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego Komendanta Hufca, tak aby ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu.
1.1.3 Zbiórka wyborcza rejonu hufców Andrychów, Myślenice odbędzie się w sobotę 28 stycznia 2013r. o godz. 9.00 w lokalu Hufca Myślenice przy ul. Henryka Jordana 3.

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Małgorzatę Sztukę Krupnik namiestniczką zuchową z dniem 06.01.2017 r.
2.2.2. Mianuję z dniem 06.01.2016 następujące Druhny i Druhów na instruktorów namiestnictwa zuchowego:
– phm. Izabella Ziółkowska
– dh. Paulina Prus
– dh. Miłosz Kurek
– dh. Konstancja Książek
– dh. Karolina Potempa
2.2.3 Informuję, że namiestnictwo zuchowe będzie nosiło nazwę „Tutti Frutti”

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak